1
00:00:03,294 --> 00:00:05,213
<i>Táta. Trpěl?</i>

2
00:00:05,296 --> 00:00:06,548
<i>Byla to dokonalá smrt.</i>

3
00:00:06,631 --> 00:00:08,049
<i>Tou motorkou jsi mě překvapil.</i>

4
00:00:08,133 --> 00:00:09,801
<i>Nebyl tam ani jeden tátův kamarád.</i>

5
00:00:09,884 --> 00:00:13,221
Co ty víš o tátovi?
Byla jsi pryč 15 let, Sou!

6
00:00:13,304 --> 00:00:15,265
<i>Kdo byla ta žena?</i>

7
00:00:15,348 --> 00:00:17,767
Valná hromada je hned ráno.

8
00:00:17,851 --> 00:00:22,355
Mně na firmě nezáleží!
Udělejte si s ní, co chcete.

9
00:00:23,565 --> 00:00:26,901
LIMBO (z lat. <i>limbus)</i>
míst., subst., hovor.

10
00:00:26,985 --> 00:00:32,907
Stav člověka vyznačující se
lhostejností vůči okolí.

11
00:00:32,991 --> 00:00:36,286
Odloučení od reality.
Stav latence. Zastavení v čase.

12
00:01:05,190 --> 00:01:06,149
Honem, Sou.

13
00:01:07,358 --> 00:01:08,234
Ne!

14
00:01:20,663 --> 00:01:23,124
<i>No tak, Sofío, to zvládneš.</i>

15
00:01:23,708 --> 00:01:25,335
<i>Zkus udělat prkno. Šup.</i>

16
00:01:26,503 --> 00:01:29,839
<i>Vzpomeň si, co jsme trénovali.</i>
<i>Ale jdi do největší hloubky.</i>

17
00:01:32,133 --> 00:01:35,929
<i>Klid. Nakonec to zvládneš.</i>

18
00:01:36,012 --> 00:01:39,140
<i>Nakonec to zvládneš. Věř si.</i>

19
00:02:07,544 --> 00:02:11,965
Požádal jsem právníka,
aby nám shrnul, jak se věci mají.

20
00:02:12,048 --> 00:02:18,012
Není to náš největší klient,
ale jsme jejich hlavní dodavatelé.

21
00:02:18,096 --> 00:02:19,889
Potřebují nás.

22
00:02:19,973 --> 00:02:23,685
Tvůj otec by udělal to samé,
jak jsem naznačoval.

23
00:02:23,768 --> 00:02:25,854
Zatlačil by na ně, kdyby to bylo nutné.
........