1
00:00:02,293 --> 00:00:04,170
-Podívej se na sebe.
-Nech mě být.

2
00:00:04,254 --> 00:00:07,173
Můžeš se změnit.
Můžeš přestat do sebe narážet.

3
00:00:10,385 --> 00:00:12,846
Chci, abys byla mou poradkyní.
Potřebuji tě ve svém týmu.

4
00:00:14,431 --> 00:00:15,932
{\an8}<i>Co tam děláš?</i>

5
00:00:16,016 --> 00:00:17,142
Právě jsem koupila Aiz.

6
00:00:19,894 --> 00:00:21,146
Tohle je jen začátek.

7
00:00:23,606 --> 00:00:25,734
LIMBO (z lat. <i>limbus)</i>
míst., subst., hovor.

8
00:00:25,859 --> 00:00:30,488
Stav člověka vyznačující se
lhostejností vůči okolí.

9
00:00:30,572 --> 00:00:37,537
Odloučení od reality.
Stav latence. Zastavení v čase.

10
00:00:46,212 --> 00:00:47,964
Miluji tuhle silnici.

11
00:01:21,039 --> 00:01:22,624
Přijeli opozdilci?

12
00:01:23,500 --> 00:01:26,544
Co to... Koho jsi porazil? Vypadáš cool.

13
00:01:26,628 --> 00:01:31,049
Paní Heleno, vítejte. Kytkám už se stýská.

14
00:01:31,132 --> 00:01:34,636
Ano, chyběly mi. Ahoj, Saro, moje drahá.

15
00:01:34,719 --> 00:01:37,806
Splnila jsem vše do písmene,
jak jste chtěla.

16
00:01:37,889 --> 00:01:39,516
Přidala jsem své vlastní dovednosti.

17
00:01:39,599 --> 00:01:44,270
Výborné. Stala se z tebe tak šikovná
botanička. Mám štěstí, že tě mám, Saro.

18
00:01:44,354 --> 00:01:46,648
Nápodobně, madam. Ahoj, moje lásko!

19
00:01:47,565 --> 00:01:48,399
Vítejte!

20
00:01:48,900 --> 00:01:50,527
Pojďme dovnitř, prosím.

21
00:01:50,610 --> 00:01:53,154
Pojďte! Něco jsem pro vás připravila.

22
00:01:57,450 --> 00:02:02,914
Máš dar pro krásu. Mojí jedinou
silnou stránkou jsou léčivé rostliny.

23
00:02:02,997 --> 00:02:07,127
Prosím. Neříkej nic Franciscovi
........