1
00:00:01,251 --> 00:00:02,460
Moc problémů?

2
00:00:02,544 --> 00:00:04,546
Kampaň nedopadla podle očekávání.

3
00:00:04,629 --> 00:00:07,048
Je stimulující soupeřit
s muži z rodiny, že?

4
00:00:07,132 --> 00:00:08,425
Je to ten známý Santos?

5
00:00:08,508 --> 00:00:10,051
Jsi hajzl. Vypadni!

6
00:00:10,135 --> 00:00:12,887
Zázračné sérum,
na kterém jsme pracovali s Antoniem.

7
00:00:12,971 --> 00:00:16,307
A někdo vypustil ta videa.
Někdo z jeho blízkého okolí.

8
00:00:16,391 --> 00:00:17,809
Byl to on, Ignacio.

9
00:00:17,892 --> 00:00:20,478
Celé zahájení jsi věnovala mně.

10
00:00:20,562 --> 00:00:21,521
Zastav, Andrési!

11
00:00:23,606 --> 00:00:25,900
{\an8}LIMBO (z lat.<i> limbus)</i>
míst., subst., hovor.

12
00:00:26,026 --> 00:00:29,946
{\an8}Stav člověka vyznačující se
lhostejností vůči okolí.

13
00:00:30,030 --> 00:00:36,995
{\an8}Odloučení od reality.
Stav latence. Zastavení v čase.

14
00:00:42,333 --> 00:00:45,545
<i>Návrat do Buenos Aires</i>
<i>byl návratem za nimi.</i>

15
00:00:45,628 --> 00:00:48,006
<i>Ignacio, Andrés, a Francisco.</i>

16
00:00:49,382 --> 00:00:55,805
<i>Mí bodyguardi, ochránci. Mí nepřátelé?</i>

17
00:00:59,934 --> 00:01:01,686
<i>Co znamená být rodina?</i>

18
00:01:02,937 --> 00:01:06,900
<i>Je to smlouva? Dohoda? Dědictví?</i>

19
00:01:08,443 --> 00:01:13,782
<i>Proč podepisovat? Pro koho? Lhali mi.</i>

20
00:01:14,699 --> 00:01:16,284
<i>Tohle není dovolená.</i>

21
00:01:18,745 --> 00:01:21,122
<i>Proč se nesnažíme rozejít?</i>

22
00:01:22,207 --> 00:01:25,376
<i>Proč se milujeme a nenávidíme</i>
<i>stejně intenzivně?</i>

23
00:01:26,419 --> 00:01:31,591
Táta nás chce ochránit.
Chce, aby byla firma vždy naše.
........