1
00:00:01,793 --> 00:00:03,294
Táta se nás snaží chránit.

2
00:00:05,213 --> 00:00:06,214
Nebude to fungovat.

3
00:00:06,297 --> 00:00:07,257
Všechno je divné.

4
00:00:07,340 --> 00:00:10,010
Mám možnost pracovat v Berlíně.

5
00:00:10,093 --> 00:00:12,971
Táta s námi už není. Dohoda je neplatná.

6
00:00:13,930 --> 00:00:17,517
A díky Andrésovi jsem většinový vlastník.

7
00:00:18,268 --> 00:00:20,103
<i>Ráda bych tě měla nablízku.</i>

8
00:00:20,186 --> 00:00:22,480
Vytvořila jsi sílu, aniž bys o tom věděla.

9
00:00:24,232 --> 00:00:26,234
{\an8}LIMBO (z lat. <i>limbus)</i>
míst., subst., hovor.

10
00:00:26,317 --> 00:00:30,572
{\an8}Stav člověka vyznačující se
lhostejností vůči okolí.

11
00:00:30,655 --> 00:00:37,662
{\an8}Odloučení od reality.
Stav latence. Zastavení v čase.

12
00:00:41,124 --> 00:00:48,089
<i>C-A-S-T-E-L-L...</i>

13
00:00:49,466 --> 00:00:50,383
<i>Ó.</i>

14
00:00:51,718 --> 00:00:56,014
<i>Castelló, jednička v kosmetice.</i>

15
00:01:03,730 --> 00:01:09,486
<i>Sofía Castelló.</i>
<i>Ignacio Castelló. Andrés Castelló.</i>

16
00:01:11,488 --> 00:01:13,156
<i>Děti Castelló.</i>

17
00:01:17,035 --> 00:01:19,287
<i>Proč vždy začínat minulostí?</i>

18
00:01:19,954 --> 00:01:21,706
<i>Dnes začnu budoucností.</i>

19
00:01:23,458 --> 00:01:28,129
<i>Protože ten oheň,</i>
<i>který vidíte, nakonec dohoří.</i>

20
00:01:45,605 --> 00:01:47,398
{\an8}Tak co si myslíš?

21
00:01:47,982 --> 00:01:49,943
{\an8}Co přesně ode mě potřebuješ?

22
00:01:50,860 --> 00:01:52,529
{\an8}Získat trochu času, nevím.

23
00:01:53,238 --> 00:01:56,241
{\an8}Určitě můžeš něco udělat,
abys mi pomohla zastavit Costu.

24
00:01:56,324 --> 00:01:58,368
........