1
00:00:03,872 --> 00:00:07,275
Náčelníkov syn obchoduje
s maloletými dievčatami.

2
00:00:07,300 --> 00:00:09,143
Existujú viac ako
dve desiatky dievčat,

3
00:00:09,168 --> 00:00:11,679
ktoré prešli jeho dverami,
ktoré už nenájdeš.

4
00:00:11,704 --> 00:00:13,403
Prevádzkujem program
Bezpečné miesto.

5
00:00:13,428 --> 00:00:15,783
Takto pomáham deťom
v starostlivosti.

6
00:00:15,808 --> 00:00:17,142
Je mi jedno,
kto je tvoj otec.

7
00:00:17,184 --> 00:00:18,352
Nemôžeš ma sledovať
a nemôžeš byť

8
00:00:18,377 --> 00:00:19,703
v týchto priestoroch
bez povolenia.

9
00:00:19,728 --> 00:00:21,689
Môj otec vraví,
že padáš na dno.

10
00:00:21,730 --> 00:00:22,940
Musíme byť trpezliví.

11
00:00:22,982 --> 00:00:24,441
- Ak je tam niečo...
- Je.

12
00:00:24,466 --> 00:00:25,848
Niečo tam je.

13
00:00:25,873 --> 00:00:27,202
Mali by sme zapojiť
zvyšok tímu.

14
00:00:27,227 --> 00:00:28,465
Tak ho budeme mať
vždy na očiach.

15
00:00:28,490 --> 00:00:31,606
Chcem, aby to
zostalo medzi nami.

16
00:03:20,989 --> 00:03:22,395
Máš niečo?

17
00:03:22,420 --> 00:03:23,762
Zatiaľ nič.

18
00:03:23,787 --> 00:03:26,028
Počúvaj, Trudy si všimla,
ako veľa pracuješ.

19
00:03:26,053 --> 00:03:28,434
Neboj sa,
nezapíšem si nadčas.

20
00:03:28,459 --> 00:03:29,835
Kedy si naposledy spala?

21
00:03:29,860 --> 00:03:31,445
V posteli?

22
........