1
00:00:04,266 --> 00:00:06,965
<i>V minulých dílech
<font color=#ffff00>"LOVCI PROKLETÝCH POKLADŮ"...</font></i>

2
00:00:06,965 --> 00:00:09,007
Chán jde po penězích.

3
00:00:09,009 --> 00:00:10,836
Tady nejde o teror.

4
00:00:10,880 --> 00:00:12,142
Tohle je loupež.

5
00:00:12,186 --> 00:00:13,404
Po celou tu dobu

6
00:00:13,448 --> 00:00:14,840
potřebovala jednu věc,

7
00:00:14,884 --> 00:00:15,538
aby zvládla tuto loupež.

8
00:00:15,581 --> 00:00:17,535
„Prapor odvahy“ Čingischána.

9
00:00:17,579 --> 00:00:20,328
Milióny bankovních vkladů SWIFT
uzamčených v „Praporu“.

10
00:00:20,671 --> 00:00:21,630
Myslíte, že

11
00:00:21,673 --> 00:00:23,675
1,5 bilionu dolarů je uvězněno

12
00:00:23,719 --> 00:00:25,155
uvnitř „Duše Čingischána“?

13
00:00:25,199 --> 00:00:27,070
Musíme získat ten „Prapor odvahy“.

14
00:00:27,114 --> 00:00:28,463
Hongkongská policie! Odložte zbraně!

15
00:00:28,506 --> 00:00:30,508
- Volala jsi poldy?
- Myslela jsem, že ty.

16
00:00:30,552 --> 00:00:31,814
Vlastně jsem jim volal já.

17
00:00:31,857 --> 00:00:33,076
Na kolena, Cháne!

18
00:00:33,120 --> 00:00:35,731
Já nejsem Chán! Dobře?

19
00:00:35,774 --> 00:00:37,167
Počkejte, vlastně říká pravdu.

20
00:00:37,211 --> 00:00:39,561
Ano, celou tu dobu jsem byl na tvé straně.

21
00:00:39,604 --> 00:00:42,172
Zjistili jsme, kam odvážejí
Simona Hardwicka a můj „Prapor“.

22
00:00:42,216 --> 00:00:44,827
Chci to zpátky.

23
00:00:44,870 --> 00:00:46,307
Pamatujete si na ten útok

24
00:00:46,350 --> 00:00:48,309
na ruskou vojenskou základnu?

........