1
00:00:07,480 --> 00:00:09,160
-Ahoj

2
00:00:28,720 --> 00:00:29,896
- Predpokladám,
že si dávaš niekde kávu

3
00:00:29,920 --> 00:00:31,440
a preto meškáš?

4
00:00:31,520 --> 00:00:36,760
-Nie, počúvaj. Som... som
pred domom Rossa Corbyho.

5
00:00:36,840 --> 00:00:39,360
Práve tu bol Eoin Molony a
dal mu športovú tašku.

6
00:00:39,440 --> 00:00:42,600
- Čo? Potrebuješ zálohu?
- Nie.

7
00:00:42,680 --> 00:00:45,600
Potrebujem, aby ste
pre mňa niečo urobila.

8
00:00:45,680 --> 00:00:49,320
Krčma Strongbox
v Smithfielde

9
00:00:49,400 --> 00:00:52,680
Potrebujem, aby ste dostali ich záznamy z kamery
z noci, keď Stacey zomrela.

10
00:00:52,760 --> 00:00:55,080
-Dobre.

11
00:00:55,160 --> 00:01:00,440
-Nepýtala by som sa,
ale nikoho iného nemám.

12
00:01:00,520 --> 00:01:03,320
- Áno, to je, samozrejme.
- Počúvaj, musím ísť.

13
00:01:21,480 --> 00:01:24,360
-Cara! Cara!

14
00:01:42,560 --> 00:01:44,160
-Ross Corby?

15
00:01:44,240 --> 00:01:49,120
Oh, nie, nie. Zatýkam vás pre

16
00:01:49,200 --> 00:01:51,760
podozrenie z držania
omámnych látok.

17
00:01:51,840 --> 00:01:53,120
Nemusíte nič
povedať, ale všetko,

18
00:01:53,200 --> 00:01:55,920
čo poviete, môže byť použité

19
00:01:56,000 --> 00:01:57,136
a podané ako dôkaz proti vám.

20
00:01:57,160 --> 00:01:58,360
Rozumieš?

21
00:01:58,440 --> 00:02:00,480
-Cara vie, že ma
prenasledujete?

22
00:02:00,560 --> 00:02:03,280
-Cara možno nemá také
miery ako ty, ale ja áno, kamarát.
........