1
00:00:27,200 --> 00:00:28,880
Choďte poza les.

2
00:01:44,600 --> 00:01:47,600
Buď ticho, lebo zabijem vaše deti.
Vstávaj!

3
00:01:48,880 --> 00:01:50,440
Philippe, čo sa deje?

4
00:01:50,520 --> 00:01:51,920
-Kráčaj.
-Čo chceš?

5
00:01:52,000 --> 00:01:54,200
-Kráčaj.
-Choď dole!

6
00:01:54,280 --> 00:01:57,360
-Ponáhľaj sa.
-Hýb sa. Mysli na svoje deti.

7
00:01:57,440 --> 00:01:59,480
Prosím, neubližujte deťom.

8
00:01:59,560 --> 00:02:01,840
Philippe, prosím! Philippe!

9
00:02:10,960 --> 00:02:13,880
-Čo chcete?
-Pokračuj dole!

10
00:02:13,960 --> 00:02:16,600
-Ponáhľaj sa.
- Prosím, neubližujte deťom.

11
00:02:16,680 --> 00:02:17,880
Philippe, prosím!

12
00:02:19,400 --> 00:02:20,440
Philippe!

13
00:02:26,080 --> 00:02:28,280
Našla si to?

14
00:02:30,280 --> 00:02:32,040
Na kolená!

15
00:02:38,160 --> 00:02:39,680
To je šialené.

16
00:02:40,200 --> 00:02:42,480
Musíme prestať.
Musíme im povedať, aby prestali!

17
00:02:42,560 --> 00:02:44,040
-Nie, už je neskoro!
-Nie.

18
00:02:44,120 --> 00:02:46,120
Musíme im povedať, aby prestali!

19
00:02:46,200 --> 00:02:47,480
-Je príliš neskoro.
-Nie!

20
00:02:48,200 --> 00:02:49,360
Prestaň!

21
00:02:49,960 --> 00:02:53,160
Muriel! Si to ty? Si tam?

22
00:02:54,360 --> 00:02:56,360
Jean-Louis!

23
00:02:56,440 --> 00:02:57,720
Zmlkni!
........