1
00:00:01,143 --> 00:00:02,812
EDEN FRESH MARKET

2
00:00:52,945 --> 00:00:54,280
{\an8}Samantho.

3
00:00:54,905 --> 00:00:57,741
-Vidím tě.
-Myslela jsem, že jsem tu nechala krabici.

4
00:00:57,825 --> 00:01:00,077
Nechci si hrát na manažera,

5
00:01:00,161 --> 00:01:02,830
ale když jsi v práci,
chci, abys pracovala.

6
00:01:02,913 --> 00:01:05,541
Omlouvám se. Už jsem pár dní nespala.

7
00:01:05,624 --> 00:01:07,501
Kolik dní už jsi nepila?

8
00:01:07,585 --> 00:01:12,381
Proč se mě na to všichni ptáte?
Devět nudných a mizerných dní.

9
00:01:12,464 --> 00:01:16,010
Jsi novorozenec.
Jsi v podstatě ještě v porodní cestě.

10
00:01:16,093 --> 00:01:19,680
Nevím, jestli si svůj porod pamatuješ,
ale já ano. Je to moje první vzpomínka.

11
00:01:19,763 --> 00:01:22,600
Zajdeme na schůzku v klubu,
co má neustále otevřeno.

12
00:01:22,683 --> 00:01:25,019
Slíbila jsem tvé patronce,
která byla nejdřív mou patronkou,

13
00:01:25,102 --> 00:01:26,520
že na tebe dohlédnu.

14
00:01:28,272 --> 00:01:32,193
Chybí mi opilost.
Měla jsem mnohem míň zodpovědnosti.

15
00:01:32,735 --> 00:01:33,944
DNÍ BEZ ALKOHOLU: 9

16
00:01:34,028 --> 00:01:35,154
Dobře.

17
00:01:45,206 --> 00:01:47,249
-Ahoj.
-Ty jsi ještě tady?

18
00:01:47,333 --> 00:01:49,668
Díky za projev důvěry.

19
00:01:49,752 --> 00:01:52,171
-Ne, myslel jsem tím…
-V pohodě.

20
00:01:52,254 --> 00:01:54,548
Taky jsem ohromená.

21
00:01:54,632 --> 00:01:57,176
Dobře. Takže…

22
00:01:58,010 --> 00:01:59,970
Super. Sednu si tamhle.

23
00:02:00,054 --> 00:02:02,806
........