1
00:00:11,227 --> 00:00:16,588
Slovenská televízia uvádza
sovietsko-japonský film

2
00:00:27,217 --> 00:00:33,026
KORFOVSKAJA

3
00:00:40,069 --> 00:00:45,375
- Prrr! Hľadáte tu niečo?
- Áno, hľadám hrob.

4
00:00:45,583 --> 00:00:49,562
U nás sa ešte nikomu nepodarilo
zomrieť. Ani cmiter nemáme.

5
00:00:49,797 --> 00:00:54,443
Bolo to už dávno.
Či vlastne len pred tromi rokmi.

6
00:00:55,027 --> 00:01:00,901
Pochoval som tu priateľa.
Stáli tu vtedy obrovské stromy,

7
00:01:01,174 --> 00:01:05,334
limba a jedľa.
Nepamätáte sa na ne?

8
00:01:05,881 --> 00:01:08,717
Nuž asi ich vyťali,
keď stavali dedinu.

9
00:01:11,075 --> 00:01:12,735
Možno tamto.

10
00:01:55,715 --> 00:01:57,419
Dersu...

11
00:01:58,877 --> 00:02:05,090
DERSU UZALA

12
00:02:39,238 --> 00:02:46,635
Ostrovmi sa poľovník
celé dni preháňa

13
00:02:46,753 --> 00:02:54,232
žiadneho šťastia nemá
a tak sám seba preklína

14
00:02:54,618 --> 00:03:04,589
akože mu je,
ako sa mu slúži?

15
00:03:05,211 --> 00:03:09,852
Nezabúda nikdy
ten veselý človek

16
00:03:10,223 --> 00:03:14,172
že zveri nikde niet.

17
00:03:15,646 --> 00:03:22,608
Vybral sa poľovník
k teplým kraja vodám

18
00:03:22,739 --> 00:03:29,706
kde skákala rybka
v lesku slnka jasnom

19
00:03:29,837 --> 00:03:34,161
tam na tých brehoch,
veru tak!

20
00:03:37,535 --> 00:03:43,562
Mal som vtedy prejsť Primorský kraj
v okolí Usurijska

21
00:03:44,261 --> 00:03:47,712
a zhotoviť topografický
záznam toho územia.

........