1
00:00:01,875 --> 00:00:03,458
<i>Sorsho.</i>

2
00:00:03,541 --> 00:00:05,000
<i>Vichry</i>

3
00:00:06,708 --> 00:00:07,666
<i>udeří.</i>

4
00:00:08,791 --> 00:00:09,875
Willow.

5
00:00:09,958 --> 00:00:11,333
V PŘEDCHOZÍ KAPITOLE JSTE VIDĚLI

6
00:00:11,416 --> 00:00:14,583
<i>Zítra pojme princ Graydon</i>
<i>za choť mou dceru.</i>

7
00:00:14,666 --> 00:00:16,916
A konečně sjednotí
Tir Asleen a Galladoorn,

8
00:00:17,000 --> 00:00:20,833
než se navrátí jediná
pravá císařovna Elora Danan.

9
00:00:38,666 --> 00:00:40,375
<i>Airku? Kde jsi?</i>

10
00:00:40,458 --> 00:00:41,500
Unesli ho.

11
00:00:41,583 --> 00:00:42,833
To pro něj si přišli.

12
00:00:43,958 --> 00:00:46,041
<i>Chci jet na západ a najít Airka.</i>

13
00:00:46,125 --> 00:00:48,416
Proto se vám bude hodit čaroděj.

14
00:00:48,500 --> 00:00:51,500
A něco mi říká, že už vás očekává.

15
00:00:52,625 --> 00:00:53,666
<i>Ty jsi Willow?</i>

16
00:00:53,750 --> 00:00:54,916
Tvůj bratr je naživu.

17
00:00:55,000 --> 00:00:57,125
Pod zámkem ho drží Zlobaba,

18
00:00:57,208 --> 00:01:00,666
která žije v Zapomenutém městě,
které leží za Zlomeným mořem.

19
00:01:00,750 --> 00:01:02,291
<i>U něj všechny mapy končí.</i>

20
00:01:02,375 --> 00:01:04,708
<i>A právě tam musíme jít. Do neznáma.</i>

21
00:01:08,666 --> 00:01:10,958
Moc rád tě zas vidím, Eloro.

22
00:01:29,875 --> 00:01:33,458
Kapitola II: Velký Aldwin

23
00:01:47,375 --> 00:01:48,458
Jak se máš?

24
00:01:49,875 --> 00:01:51,250
Tak ráda tě vidím.

........