1
00:00:49,208 --> 00:00:51,875
Tady...

2
00:00:53,208 --> 00:00:56,417
jsme...

3
00:00:56,458 --> 00:01:01,250
stále...

4
00:01:01,292 --> 00:01:04,083
sami.

5
00:01:06,083 --> 00:01:11,625
Je to vše...

6
00:01:11,667 --> 00:01:15,833
tak pomalé...

7
00:01:17,042 --> 00:01:22,333
tak těžké...

8
00:01:22,417 --> 00:01:25,417
tak smutné...

9
00:01:28,792 --> 00:01:32,917
Brzy...

10
00:01:34,583 --> 00:01:37,000
i já...

11
00:01:37,083 --> 00:01:41,417
budu...

12
00:01:43,167 --> 00:01:49,958
starý...

13
00:01:52,125 --> 00:01:54,583
a...

14
00:01:54,625 --> 00:02:00,083
bude...

15
00:02:00,083 --> 00:02:04,042
to konečně...

16
00:02:05,083 --> 00:02:07,750
za námi...

17
00:02:43,208 --> 00:02:47,417
Přišla jsem říct, že tě opouštím.

18
00:02:49,000 --> 00:02:52,667
Tvé slzy můj názor nezmění.

19
00:03:06,583 --> 00:03:10,667
Pamatuj, šťastné dny jsou pryč.

20
00:03:16,958 --> 00:03:20,542
Ahoj, Henri.

21
00:03:20,583 --> 00:03:22,417
To neříkej.

22
00:03:22,458 --> 00:03:26,750
Řekls mi, ať to vyklidím.
Tak jsem to udělala.

23
00:03:29,958 --> 00:03:32,750
Pimpernelu mám s sebou.

24
00:03:33,833 --> 00:03:37,042
Jedeme do hor.

25
00:03:38,417 --> 00:03:40,250
To neříkej.
........