1
00:00:08,875 --> 00:00:12,208
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:35,875 --> 00:00:36,750
{\an8}Carlinhosi!

3
00:00:37,541 --> 00:00:42,041
{\an8}Prokrista, Leonardo. Máš dobré zprávy, že?
Už tak mám starostí nad hlavu.

4
00:00:42,125 --> 00:00:44,666
{\an8}Musím projít zprávy, podepsat dokumenty,

5
00:00:44,750 --> 00:00:46,375
{\an8}odpovědět na e-maily.

6
00:00:46,458 --> 00:00:47,416
{\an8}Mám toho po krk.

7
00:00:47,500 --> 00:00:49,416
{\an8}Vidíš? Pracovní kocovina.

8
00:00:49,958 --> 00:00:51,666
{\an8}Tak co? Je všechno v pořádku?

9
00:00:52,166 --> 00:00:54,250
{\an8}Jsi připravený podepsat tu nabídku?

10
00:00:54,333 --> 00:00:57,041
{\an8}Jak připravený?
Říkám, že nemám nic hotovo.

11
00:00:57,125 --> 00:01:00,833
{\an8}Ale to výběrové řízení na loděnici
je v rozvrhu přes měsíc.

12
00:01:00,916 --> 00:01:03,291
{\an8}Hele, Leonardo, netlač na mě, ano?

13
00:01:03,375 --> 00:01:04,208
{\an8}Musím tlačit.

14
00:01:04,291 --> 00:01:08,541
{\an8}Pokud to nepodepíšeš dneska, 23.,
budeme muset čekat do nového roku.

15
00:01:09,625 --> 00:01:11,541
{\an8}Dej mi to. Ať to máme z krku.

16
00:01:11,625 --> 00:01:13,625
{\an8}Jsem rád, že se do toho pouštíš.

17
00:01:13,708 --> 00:01:16,958
{\an8}Jo, a Pedro Afonso dal svému týmu
na zbytek dne volno.

18
00:01:17,041 --> 00:01:19,791
{\an8}Promiň, Leonardo. Můžeš jít. Nech mě…

19
00:01:19,875 --> 00:01:21,416
{\an8}Zavři dveře, prosím.

20
00:01:21,500 --> 00:01:23,666
{\an8}Hned ti to přinesu.

21
00:01:30,333 --> 00:01:32,375
BRAGANÇA SALLES
STAVEBNÍ FIRMA

22
00:01:32,458 --> 00:01:33,666
Těžký den?

23
00:01:33,750 --> 00:01:36,583
Jo, vzhledem k dnešní rodinné večeři...

24
00:01:36,666 --> 00:01:39,375
........