1
00:00:00,398 --> 00:00:01,543
Pán učiteľ Ogawa,

2
00:00:01,934 --> 00:00:03,712
bude asi chvíľu v nemocnici.

3
00:00:04,175 --> 00:00:07,299
Bol veľmi dlho preťažený a unavený.

4
00:00:08,588 --> 00:00:09,635
Naozaj?

5
00:00:10,906 --> 00:00:11,937
Áno.

6
00:00:12,237 --> 00:00:14,493
Tri dni potom, ako sa Koichi stal mŕtvolou,

7
00:00:15,560 --> 00:00:17,953
aj keď nechtiac,
som si spomenul čo sa stalo.

8
00:00:21,480 --> 00:00:22,539
Kataoka.

9
00:00:24,399 --> 00:00:26,443
Čo je? Čo sa stalo?

10
00:00:29,012 --> 00:00:30,101
Oumi.

11
00:00:30,455 --> 00:00:32,991
Prepáč, môžeš dať toto Yamadovi?

12
00:00:33,784 --> 00:00:36,078
Len mu povedz, že to je z minulého zápasu.

13
00:00:36,711 --> 00:00:38,931
Môžeš mu to dať sám, je vedľa mňa.

14
00:00:38,955 --> 00:00:41,083
Čo? Ja tu nikoho nevidím.

15
00:00:41,270 --> 00:00:42,417
Prosím daj mu to.

16
00:00:46,866 --> 00:00:48,507
Takže tento chalan tiež.

17
00:00:49,716 --> 00:00:52,052
Zdá sa, že ma nevidí.

18
00:01:18,862 --> 00:01:28,862
Titulky 30.11.2022
Andrea1717

19
00:01:34,287 --> 00:01:40,267
"Večný včerajšok"

20
00:01:40,291 --> 00:01:44,639
6. epizóda

21
00:01:44,771 --> 00:01:46,219
Čo sa deje, Mitchan?

22
00:01:46,243 --> 00:01:47,634
Začína hodina.

23
00:01:48,240 --> 00:01:49,443
Oumi, tu je otvorené.

24
00:01:56,360 --> 00:01:57,593
Čo sa deje?

25
00:01:58,548 --> 00:02:03,327
........