1
00:00:06,041 --> 00:00:08,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,916 --> 00:00:29,416
Začalo svítat.

3
00:00:30,125 --> 00:00:31,416
Štír umřel.

4
00:00:56,708 --> 00:00:58,375
Žiješ ve světě snů.

5
00:00:58,458 --> 00:01:01,375
Tobě a Viktorovi nedochází,
jak je to vážné.

6
00:01:01,458 --> 00:01:04,166
- Tenhle muž…
- Opravdu chceš zresetovat mozek?

7
00:01:04,250 --> 00:01:05,500
Já nevím!

8
00:01:06,041 --> 00:01:08,791
Víš, jaké to je mít takový mozek?

9
00:01:08,875 --> 00:01:11,125
Tak si ho vemte! Rád ho Viktorovi dám!

10
00:01:11,208 --> 00:01:12,875
V čem se lišíte od PEI?

11
00:01:12,958 --> 00:01:17,166
Posloucháš se vůbec?
Neopovažuj se nás srovnávat s PEI!

12
00:01:17,666 --> 00:01:21,958
Honila jsem se za tebou
a dávala lidem naději, že nám pomůžeš!

13
00:01:22,041 --> 00:01:23,375
A cos udělal ty?

14
00:01:23,458 --> 00:01:26,375
Lhal jsi mi, abys našel Özgüra!

15
00:01:26,458 --> 00:01:28,166
Nechceš nikomu pomáhat!

16
00:01:28,250 --> 00:01:31,875
- V čem se od PEI lišíš ty?
- Já že nechci pomáhat?

17
00:01:31,958 --> 00:01:34,708
Promarnil jsem
nejlepší roky života pomáháním!

18
00:01:34,791 --> 00:01:38,125
Nic z toho by se nestalo,
kdybych se do toho nezapojil!

19
00:01:38,208 --> 00:01:39,875
A Derya by možná ještě žila!

20
00:01:46,958 --> 00:01:47,958
Dobře, Murate.

21
00:01:49,666 --> 00:01:52,500
Nezapojuj se. Nikomu nepomáhej. Fajn.

22
00:01:53,500 --> 00:01:57,916
Ale nestůj v cestě lidem,
co se skutečně pomoct snaží.

23
00:02:01,208 --> 00:02:03,250
Víš, kdo je ten blábolil?

........