1
00:00:06,041 --> 00:00:08,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:51,500 --> 00:00:52,708
Už to nemá nateklé.

3
00:00:53,750 --> 00:00:54,708
Je doma.

4
00:00:56,625 --> 00:00:59,208
- Jsi v pořádku?
- Jsem v pohodě.

5
00:01:03,916 --> 00:01:06,625
- Jestli si chceš promluvit…
- Není třeba.

6
00:01:08,541 --> 00:01:09,375
Ahoj!

7
00:01:10,083 --> 00:01:12,750
Mládež nemá na nic čas.

8
00:01:15,166 --> 00:01:16,416
Stačí to, ne?

9
00:01:17,166 --> 00:01:19,500
Ano. Máme dost peněz?

10
00:01:19,583 --> 00:01:22,000
Ty pilulky hodí celé jmění.

11
00:01:23,541 --> 00:01:26,500
Pořád nemůžu přijít na to, o co ti jde.

12
00:01:26,583 --> 00:01:30,708
Nejdřív kontrola záznamů,
pak ta adrenalinové jízda.

13
00:01:31,541 --> 00:01:33,333
Peníze předem. Tak to mám rád.

14
00:01:33,416 --> 00:01:34,625
Hele.

15
00:01:39,958 --> 00:01:42,250
Kouknu, jestli máme všechno.

16
00:01:42,333 --> 00:01:44,291
Peníze jsou vyřešené.

17
00:01:44,375 --> 00:01:46,166
Dáme si <i>simit.</i>

18
00:01:47,125 --> 00:01:49,708
Mám skoro všechno, co jsi chtěl.

19
00:01:49,791 --> 00:01:51,708
Co víš o Fazilovi?

20
00:01:53,541 --> 00:01:57,833
Mazaný hajzl.
Ta pandemie ho dostala na vrchol.

21
00:01:59,625 --> 00:02:01,500
Kocaelí je prý jeho dílo.

22
00:02:01,583 --> 00:02:05,208
Byl v Operační radě.
Je jedním z inženýrů celého systému.

23
00:02:05,291 --> 00:02:08,416
Letos sice cenu nedostal,
ale s PEI nikdy nevíš.

24
00:02:09,291 --> 00:02:12,291
........