1
00:00:08,760 --> 00:00:09,760
Zabi ho!

2
00:00:09,840 --> 00:00:11,160
Poďme! Zabi ho!

3
00:00:14,240 --> 00:00:16,240
- Zabi ho!
- Sprav to!

4
00:00:16,320 --> 00:00:18,960
Poďme!

5
00:00:19,880 --> 00:00:21,400
Poďme!

6
00:00:25,520 --> 00:00:28,320
- No tak!
- Zabi ho!

7
00:00:41,720 --> 00:00:45,920
- Poďme!
- Už ho doraz!

8
00:00:48,360 --> 00:00:50,680
To je ono! Do toho! Zabi ho!

9
00:00:57,720 --> 00:00:59,440
Poliši! Poďme!

10
00:00:59,520 --> 00:01:01,680
Môžeš bežať? Tak bež.

11
00:01:07,160 --> 00:01:09,280
Si hluchý? Ideme!

12
00:01:25,320 --> 00:01:29,400
<i>Zlezte! Nezhoršujte si to.</i>
<i>Zlezte z motorky!</i>

13
00:01:31,760 --> 00:01:35,160
<i>Kód 75. Uteká, mieri na juh.</i>

14
00:01:46,480 --> 00:01:49,400
<i>Prenasledujeme ho po Alameda</i>
<i>smerom k nákupnému centru.</i>

15
00:01:51,760 --> 00:01:52,960
<i>Stratili sme ho.</i>

16
00:02:08,600 --> 00:02:10,000
Ako sa cítiš?

17
00:02:10,720 --> 00:02:11,720
Nervózna?

18
00:02:12,320 --> 00:02:14,640
- Ty nie?
- Ja som mimo. Furt len čúram.

19
00:02:32,600 --> 00:02:33,600
Alex.

20
00:02:34,200 --> 00:02:37,240
Dofrasa, Diego. Nevrav mi,
že si bol v Madisonovom zápase.

21
00:02:37,320 --> 00:02:40,080
- Áno.
- Človeče, úplne si stratil rozum?

22
00:02:40,160 --> 00:02:41,920
Potom som nabúral na motorke.

23
00:02:42,000 --> 00:02:45,800
Nechaj ma sa tu umyť.
Nemôžem ísť domov takto. Prosím.
........