1
00:00:06,375 --> 00:00:08,875
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:55,541 --> 00:01:00,875
{\an8}<i>Ale jak čas běží,</i>
<i>vězni 573 docházejí možnosti.</i>

3
00:01:01,375 --> 00:01:03,833
{\an8}<i>Děkujeme, že jste si naladili KPOC.</i>

4
00:01:03,916 --> 00:01:07,458
{\an8}<i>Jsem Tully Hartová</i>.
<i>Dáváme do zpravodajství srdce.</i>

5
00:01:08,083 --> 00:01:08,916
{\an8}<i>Dobrou noc.</i>

6
00:01:11,250 --> 00:01:15,916
{\an8}Nejdřív pár prvních dojmů, co vás napadá?
Prosím, ano.

7
00:01:16,000 --> 00:01:19,458
{\an8}Líbí se mi. Působí důvěryhodně.
A sebevědomě.

8
00:01:20,041 --> 00:01:22,041
{\an8}Důvěryhodná a sebevědomá!

9
00:01:22,125 --> 00:01:26,541
{\an8}<i>Nesvěřil bych jí ani přípravu kafe.</i>
<i>A co teprve ten její hlas.</i>

10
00:01:26,625 --> 00:01:27,875
{\an8}Její hlas je…

11
00:01:28,416 --> 00:01:30,250
{\an8}- Řezavý?
- Skřípavý.

12
00:01:30,333 --> 00:01:31,708
{\an8}Pronikavý, to je ono.

13
00:01:31,791 --> 00:01:33,833
{\an8}<i>- A taky její pusa.</i>
<i>- Ano?</i>

14
00:01:33,916 --> 00:01:37,750
{\an8}<i>Používá rty tak… smyslně.</i>

15
00:01:37,833 --> 00:01:41,416
<i>Jsou to zprávy, nebo burleska?</i>
<i>Na to manžela koukat nenechám.</i>

16
00:01:41,500 --> 00:01:44,041
Když se nad tím zamyslím, hodně mrkala.

17
00:01:44,125 --> 00:01:47,541
Mrkala spíš málo.
Asi soutěžila s TV, kdo uhne pohledem.

18
00:01:49,333 --> 00:01:52,708
Ty kudrliny? No tak, zlato, použij kulmu.

19
00:01:53,500 --> 00:01:57,208
<i>A co říkáte na ten závěr?</i>
<i>„Dáváme do zpravodajství srdce.“</i>

20
00:01:57,291 --> 00:01:59,791
No jo, srdce, <i>heart</i>, Hartová.

21
00:02:04,250 --> 00:02:05,416
{\an8}Toho jsem se bál.

22
00:02:05,500 --> 00:02:07,708
{\an8}Stane, oni v tom mají chaos.

23
00:02:07,791 --> 00:02:11,375
........