1
00:00:07,439 --> 00:00:09,149
Pomoc!

2
00:00:09,340 --> 00:00:11,217
Pomoc!

3
00:00:13,738 --> 00:00:15,323
Pomoc!

4
00:00:15,592 --> 00:00:16,844
Patricku!

5
00:00:57,669 --> 00:01:00,088
Pomoc!

6
00:01:28,479 --> 00:01:29,647
Gino!

7
00:01:35,653 --> 00:01:36,738
Kurva!

8
00:01:36,821 --> 00:01:38,406
Gino!

9
00:01:47,373 --> 00:01:49,375
{\an8}Márnice

10
00:01:50,835 --> 00:01:51,836
Gino?

11
00:02:05,058 --> 00:02:06,059
Gino!

12
00:03:17,755 --> 00:03:19,507
No tak, co to s tebou je?

13
00:03:22,343 --> 00:03:23,344
Co je?

14
00:03:24,512 --> 00:03:25,847
Ježíši.

15
00:03:25,930 --> 00:03:26,931
Jsou všude.

16
00:03:28,516 --> 00:03:29,726
Blechy?

17
00:03:29,809 --> 00:03:32,687
Tys domů přitáhl blechy?
Kdes je kurva chytil?

18
00:03:32,770 --> 00:03:34,188
Myslíš, že jsou ode mě?

19
00:03:34,272 --> 00:03:37,191
Tutově jsem je chytil od tebe.
Jsi celý obsypaný.

20
00:03:37,275 --> 00:03:40,111
Skočím do lékárny, jo? Donesu ti krém.

21
00:03:40,194 --> 00:03:43,156
Nech to na mně, Gino. Ukaž mi to.

22
00:03:43,239 --> 00:03:45,366
Pro tohle jsem včerejšek nepřežil.

23
00:03:47,952 --> 00:03:50,413
{\an8}<i>Po ránu 30 stupňů a přes poledne až 40.</i>

24
00:03:50,496 --> 00:03:53,541
<i>Očekáváme nejteplejší den v roce.</i>

25
00:03:53,624 --> 00:03:54,625
........