1
00:00:39,933 --> 00:00:41,475
<i>Příběh tohoto světa</i>

2
00:00:41,558 --> 00:00:44,391
<i>je příběhem člověka a jeho boje</i>
<i>za svobodu.</i>

3
00:00:44,475 --> 00:00:47,600
<i>V tomto boji</i>
<i>Anglie měla svou Magna Cartu,</i>

4
00:00:47,683 --> 00:00:49,350
<i>Francie, svou Revoluci,</i>

5
00:00:49,433 --> 00:00:51,850
<i>Amerika, svou Deklaraci nezávislosti,</i>

6
00:00:51,933 --> 00:00:54,641
<i>a Austrálie, bitku o Eureka Stockade.</i>

7
00:01:46,016 --> 00:01:49,016
Rádi bychom ocenili spolupráci

8
00:01:49,100 --> 00:01:52,058
vlády Společenstva národů Austrálie

9
00:01:52,141 --> 00:01:55,433
a zejména zanícenou pomoc
Ministerstva armády.

10
00:02:11,683 --> 00:02:14,350
<i>Austrálie, před sto lety.</i>

11
00:02:14,433 --> 00:02:17,183
<i>Kontinent prázdného ticha.</i>

12
00:02:21,266 --> 00:02:24,266
<i>Již tehdy země bohatá na pastviny,</i>

13
00:02:24,350 --> 00:02:27,183
<i>a rozsáhlé pozemky,</i>

14
00:02:27,266 --> 00:02:29,766
<i>ale také země velké chudoby,</i>

15
00:02:29,850 --> 00:02:32,100
<i>kde pod zářivou oblohou,</i>

16
00:02:32,183 --> 00:02:34,100
<i>voda byla život</i>

17
00:02:34,183 --> 00:02:37,433
<i>a jen těm, kteří ji ovládali,</i>
<i>se žilo snadno.</i>

18
00:02:38,350 --> 00:02:40,808
<i>Ale vždycky se objevily fámy,</i>

19
00:02:40,891 --> 00:02:43,225
<i>zvěsti o novém bohatství,</i>

20
00:02:43,308 --> 00:02:45,266
<i>kterým se vždy vysmívali,</i>

21
00:02:45,350 --> 00:02:48,225
<i>až do roku 1851,</i>

22
00:02:48,308 --> 00:02:51,641
<i>kdy Edmund Hargreaves,</i>
<i>sám v potoce u Ophiru, zakřičel…</i>

23
00:02:51,725 --> 00:02:52,600
Zlato!

24
00:02:52,683 --> 00:02:56,433
<i>A Austrálie musela čelit problému,</i>
........