1
00:00:42,348 --> 00:00:46,019
{\an8}Dalo by se říct,
že se stáváme světem bez sentimentu.

2
00:00:48,438 --> 00:00:50,273
{\an8}Světem, který ztratil kouzlo.

3
00:00:55,570 --> 00:00:57,655
{\an8}Všechno se ví
klepnutím na tlačítko...

4
00:00:59,157 --> 00:01:01,909
{\an8}Všechno, co chceme, je po ruce.

5
00:01:01,993 --> 00:01:04,078
{\an8}Georgie. Co jste si
udělali s Krasavcem?

6
00:01:06,539 --> 00:01:09,042
{\an8}Přesto jsme od sebe
nikdy nebyli tak odloučeni.

7
00:01:18,843 --> 00:01:22,221
{\an8}Tvrdím, že se vší naší povýšeností,

8
00:01:22,305 --> 00:01:24,265
{\an8}naším přikrášlováním pravdy...

9
00:01:25,224 --> 00:01:27,894
{\an8}To, po čem toužíme nejvíc,
je hned vedle nás.

10
00:01:28,645 --> 00:01:30,480
{\an8}Ale nedokážeme se zastavit

11
00:01:30,563 --> 00:01:34,108
{\an8}a požádat o láskyplnou útěchu.

12
00:01:36,402 --> 00:01:39,906
{\an8}Jsme tomu tak blízko.
To kouzlo, všechno, co jsme chtěli.

13
00:01:40,657 --> 00:01:42,283
{\an8}Ten pocit se vkrádá.

14
00:01:45,828 --> 00:01:47,038
{\an8}A cítíme se osamělí...

15
00:01:48,998 --> 00:01:50,166
{\an8}Až vyděšení.

16
00:01:56,714 --> 00:02:00,134
{\an8}„Navzdory bolestem,
které jsme už zažili...“

17
00:02:01,344 --> 00:02:04,138
{\an8}„I když nám život říká,
že kouzlo není skutečné...“

18
00:02:05,223 --> 00:02:08,309
{\an8}„Našeptává nám,
abychom to zkusili znovu.“

19
00:02:09,644 --> 00:02:14,565
{\an8}„Percy se dívá na Atlantidu
a chystá se k poslednímu polibku.“

20
00:02:19,737 --> 00:02:20,989
{\an8}Co ty na to?

21
00:02:21,072 --> 00:02:23,658
{\an8}Co mám říct? Je to skvělé.

22
00:02:23,741 --> 00:02:25,159
{\an8}-Dobře.
-Je to trochu...

23
........