1
00:01:55,880 --> 00:01:58,720
Ještě jednou. Ořech...

2
00:01:58,720 --> 00:02:01,110
Ožech.

3
00:02:03,880 --> 00:02:05,930
Ořech.

4
00:02:07,500 --> 00:02:09,370
Kaše.

5
00:02:09,920 --> 00:02:11,690
Nůž.

6
00:02:13,860 --> 00:02:17,730
Víčka.

7
00:02:18,660 --> 00:02:24,150
Vička. Řekni to rychleji.
"Víčka" jsou tohle.

8
00:02:28,380 --> 00:02:30,810
Pěkné. (Jap)

9
00:02:35,020 --> 00:02:37,770
Pěkná barva.

10
00:02:41,220 --> 00:02:43,230
Dej si čaj.

11
00:02:47,540 --> 00:02:52,410
- Dok-mali, vypij si čaj.
- Ano, děkuji.

12
00:02:53,740 --> 00:02:55,770
Ang, co to děláš?

13
00:02:55,770 --> 00:02:59,860
Smažené banány.
Ať nepřijdou ty zbytky nazmar.

14
00:02:59,860 --> 00:03:06,410
Dobře. Já ti s tím pomůžu.

15
00:03:06,740 --> 00:03:10,970
Ukážu Dok-malimu
svoje kuchařské umění.

16
00:03:10,970 --> 00:03:12,890
Ano.

17
00:03:33,140 --> 00:03:36,910
- Co to děláš?
- Smažené banány.

18
00:03:36,910 --> 00:03:39,400
Sražené banány.

19
00:03:39,400 --> 00:03:42,390
"Smažené", ne "sražené".

20
00:03:42,390 --> 00:03:46,970
Usmažím banány
a obalím je v cukru.

21
00:03:48,440 --> 00:03:51,650
Jestli se ještě chvíli
zdržíš, můžeš je ochutnat.

22
00:03:51,840 --> 00:03:54,410
To bych rád.

23
00:03:57,410 --> 00:04:01,110
Ale nemám čas,
musím se vrátit do práce.

........