1
00:00:16,420 --> 00:00:18,260
Já vím, že tu nechcete být.

2
00:00:18,860 --> 00:00:21,659
Ale bez vás a Barucha
bych ji možná nikdy nenašel.

3
00:00:21,740 --> 00:00:23,499
A proto vám děkuju.

4
00:00:24,220 --> 00:00:27,499
Po těch necelých 400 letech
s Baruchem jsem už asi mírnější.

5
00:00:27,979 --> 00:00:29,619
400 let?

6
00:00:30,499 --> 00:00:32,859
-Vy víte, kde je teď?
-Zajisté.

7
00:00:35,859 --> 00:00:37,980
<i>Andělé se umí spojit</i>
<i>s kteroukoliv duší,</i>

8
00:00:38,060 --> 00:00:40,579
<i>ale pouto mezi námi</i>
<i>je ještě silnější.</i>

9
00:00:43,620 --> 00:00:46,579
<i>Cítíme se jako jeden, ač jsme dva.</i>

10
00:00:54,179 --> 00:00:56,660
<i>Teď je poblíž Asriela.</i>

11
00:00:58,579 --> 00:01:01,300
Ty víš, o co tě Asriel požádá.

12
00:01:02,740 --> 00:01:05,259
Můj otec mi před smrtí
vyprávěl o válce.

13
00:01:05,819 --> 00:01:07,819
Říkal, že mám povinnost.

14
00:01:07,899 --> 00:01:09,940
Máš v sobě válečníka, Wille.

15
00:01:10,020 --> 00:01:12,660
Přemohl jsi medvědího krále.

16
00:01:12,740 --> 00:01:16,020
A vymyslíš způsob,
jak ochránit svou milovanou.

17
00:02:17,460 --> 00:02:18,620
<i>Lyro.</i>

18
00:02:23,019 --> 00:02:24,220
<i>Lyro.</i>

19
00:02:24,900 --> 00:02:26,299
Rogere!

20
00:02:27,380 --> 00:02:29,060
<i>Musíš mi pomoct.</i>

21
00:02:30,380 --> 00:02:31,739
Pomůžu.

22
00:02:33,500 --> 00:02:35,819
Slibuju, že tě nezklamu.

23
00:02:36,579 --> 00:02:39,660
<i>-Ubližují mi.</i>
-Kdo?

........