1
00:01:05,132 --> 00:01:09,846
KAŽDÝ ČLOVĚK SE NAKONEC SETKÁ S TÍM,
ČEMU SE SNAŽÍ UNIKNOUT

2
00:01:09,947 --> 00:01:12,287
IMÁM ALI NAHJ AL BALAGHA
KÁZÁNÍ 149

3
00:01:47,542 --> 00:01:48,638
Jdu ven.

4
00:01:49,456 --> 00:01:51,978
Vrátím se, než se probudíš.
Dobře?

5
00:03:17,938 --> 00:03:20,404
- Vypadni odsud.
- Ty kreténe!

6
00:03:36,328 --> 00:03:38,678
<i>Když let 175 společnosti
United Airlines narazil</i>

7
00:03:38,778 --> 00:03:40,966
<i>do jižní věže Světového obchodního centra,</i>

8
00:03:41,175 --> 00:03:43,009
<i>zjevně se nejednalo o nehodu.</i>

9
00:03:50,161 --> 00:03:51,383
Roztrhám tě!

10
00:03:51,949 --> 00:03:53,063
Jo!

11
00:03:55,997 --> 00:03:57,284
Zničím ti kundu!

12
00:04:19,470 --> 00:04:21,337
<i>Co tam děláš? Pojď už ven.</i>

13
00:04:37,406 --> 00:04:38,674
Dnes je těžké tě najít.

14
00:04:40,948 --> 00:04:42,668
Musíš mi zaplatit.
Víš to, že?

15
00:04:42,857 --> 00:04:43,857
Já vím.

16
00:04:44,161 --> 00:04:46,808
Jen musím nejdřív
udělat ještě pár věcí.

17
00:04:50,167 --> 00:04:51,386
Kde je Soghra?

18
00:04:51,978 --> 00:04:53,499
Je na náměstí.

19
00:04:55,667 --> 00:04:57,359
Cítím se hrozně.

20
00:05:00,625 --> 00:05:01,792
Prosím tě.

21
00:05:35,997 --> 00:05:37,185
Půjdu na náměstí.

22
00:05:39,893 --> 00:05:41,536
Měj oči otevřené.

23
00:06:00,721 --> 00:06:03,096
To je policie, zůstaň dole.
Počkej.

........