1
00:00:44,541 --> 00:00:48,962
NAPOJENÍ

2
00:01:09,024 --> 00:01:13,361
<i>Vysoko visící plechy</i>

3
00:01:13,445 --> 00:01:16,490
<i>Nízko visící list</i>

4
00:01:17,491 --> 00:01:21,203
<i>Až na sebe narazí</i>

5
00:01:21,745 --> 00:01:24,414
<i>A budou se o sebe třít</i>

6
00:01:27,542 --> 00:01:30,629
<i>Zvuk velkoměsta</i>

7
00:01:34,758 --> 00:01:41,598
<i>Barevný zmatek</i>

8
00:01:42,099 --> 00:01:45,268
<i>Objímám je</i>

9
00:01:45,602 --> 00:01:48,772
<i>Dávám je dohromady</i>

10
00:01:51,191 --> 00:01:54,444
<i>Tohle je můj zvuk</i>

11
00:01:56,988 --> 00:01:59,866
<i>A je smutný</i>

12
00:02:00,951 --> 00:02:03,787
<i>I když je tu ticho</i>

13
00:02:04,663 --> 00:02:07,666
<i>Mám pocit</i>

14
00:02:08,792 --> 00:02:11,419
<i>Že jsem vyhozen z města</i>

15
00:02:13,880 --> 00:02:16,925
<i>Byl jsem takový</i>

16
00:02:18,510 --> 00:02:22,222
<i>Od narození?</i>

17
00:02:36,027 --> 00:02:37,487
Máš pěkné oči.

18
00:02:38,655 --> 00:02:39,656
Prosím?

19
00:02:42,659 --> 00:02:43,910
Máš dobrý zrak?

20
00:02:44,661 --> 00:02:45,620
Cože?

21
00:02:45,704 --> 00:02:47,205
Myslím tím…

22
00:02:48,623 --> 00:02:51,126
Máš hezké oči.

23
00:02:58,133 --> 00:02:59,342
Moc hezké oči.

24
00:03:04,431 --> 00:03:06,474
Sladké sny.

25
00:06:14,662 --> 00:06:16,289
Connect?

........