1
00:00:44,541 --> 00:00:48,962
SPOJENIE

2
00:00:52,090 --> 00:00:52,966
Ako sa voláš?

3
00:00:55,052 --> 00:00:57,095
Povedal som, povedz mi, ako sa voláš.

4
00:01:05,020 --> 00:01:06,271
Ha Dongsoo.

5
00:01:20,035 --> 00:01:21,203
Čo ťa sem privádza?

6
00:01:22,412 --> 00:01:24,039
Bol nejaký problém?

7
00:01:32,172 --> 00:01:33,757
Porozprávame sa, dobre?

8
00:01:34,508 --> 00:01:37,677
Mám veľa otázok týkajúcich sa tohto oka.

9
00:01:41,264 --> 00:01:45,268
Povedal som ti, že ti podrežem hrdlo,
ak budeš kričať, však?

10
00:01:46,478 --> 00:01:47,771
Do toho, môžeš hovoriť.

11
00:01:48,730 --> 00:01:50,816
Prosím, nezabíjaj ma.

12
00:01:51,525 --> 00:01:53,235
Nechaj ma žiť.

13
00:01:53,610 --> 00:01:55,070
Všetko ti poviem.

14
00:01:55,570 --> 00:01:57,030
Len ak ma presvedčíš.

15
00:01:59,491 --> 00:02:00,367
Toto oko.

16
00:02:01,326 --> 00:02:03,537
Začnime tým, ako si ho získal.

17
00:02:04,246 --> 00:02:06,206
Ja neviem.

18
00:02:08,250 --> 00:02:13,672
Iba som vykonal operáciu. Nič neviem.

19
00:02:14,673 --> 00:02:16,091
To som nechcel počuť.

20
00:03:03,471 --> 00:03:05,599
Ten prekliaty chlapík...

21
00:03:07,225 --> 00:03:08,185
Hej, dedko!

22
00:03:14,065 --> 00:03:18,987
#4 SPOVEDE

23
00:03:19,070 --> 00:03:21,615
{\an8}Prečo si sa vlámal do M&T Planning?

24
00:03:26,161 --> 00:03:29,080
{\an8}Prečo si vtedy utiekol z miesta činu?

25
00:03:29,164 --> 00:03:30,665
{\an8}Zdalo sa, že máš v pätách zločincov.
........