1
00:00:44,541 --> 00:00:48,962
NAPOJENÍ

2
00:01:02,976 --> 00:01:06,229
<i>Podobný zvuk</i>

3
00:01:12,027 --> 00:01:14,654
<i>Najdi…</i>

4
00:01:23,872 --> 00:01:25,040
Zpívej

5
00:01:26,291 --> 00:01:27,292
pořádně!

6
00:01:27,876 --> 00:01:30,504
Dávám je dohromady.

7
00:01:30,587 --> 00:01:31,963
Dávám je dohromady.

8
00:01:32,047 --> 00:01:34,132
<i>Dávám je dohromady</i>

9
00:01:34,216 --> 00:01:36,301
<i>Zvuk velkoměsta</i>

10
00:01:36,384 --> 00:01:38,178
Zvuk…

11
00:01:39,429 --> 00:01:41,807
Objímám je!

12
00:01:42,849 --> 00:01:44,559
Zvuk velkoměsta!

13
00:01:58,573 --> 00:01:59,741
Zvuk velkoměsta!

14
00:02:01,952 --> 00:02:04,371
<i>Pozorně poslouchejte a uslyšíte</i>

15
00:02:04,538 --> 00:02:07,541
<i>Můj zvuk ve velkoměstě
Podobný zvuk</i>

16
00:02:07,624 --> 00:02:11,670
<i>Najdi bratra</i>

17
00:02:11,753 --> 00:02:13,213
<i>Zvuk velkoměsta</i>

18
00:02:14,256 --> 00:02:15,632
<i>Chceš mě zastavit?</i>

19
00:02:19,636 --> 00:02:20,470
Tak

20
00:02:21,596 --> 00:02:23,265
sem přijeď sám.

21
00:02:26,268 --> 00:02:27,477
Když se zpozdíš…

22
00:02:28,145 --> 00:02:30,397
TAK SEM PŘIJEĎ SÁM.
KDYŽ SE ZPOZDÍŠ…

23
00:02:32,774 --> 00:02:36,570
…stane se tenhle chlap součástí mé sbírky.

24
00:02:44,119 --> 00:02:46,288
<i>Můj zvuk ve městě</i>

25
00:02:46,371 --> 00:02:48,373
........