1
00:00:13,666 --> 00:00:17,541
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,125 --> 00:00:20,833
<i>Volaný účastník není dostupný.</i>

3
00:00:20,916 --> 00:00:23,666
<i>Po zaznění tónu prosím zanechte vzkaz.</i>

4
00:00:25,583 --> 00:00:28,708
<i>Tak vidíš,</i>
<i>nakonec jsem se rozhodl ti zavolat.</i>

5
00:00:29,291 --> 00:00:36,291
9:45
VYPNOUT

6
00:00:40,458 --> 00:00:44,166
<i>Takovou dobu váhám,</i>
<i>a nakonec spadnu do hlasové schránky.</i>

7
00:00:44,750 --> 00:00:48,708
<i>Už dva týdny jsem o tobě neslyšel,</i>
<i>tak jsem si řekl: „Zavolám mu.</i>

8
00:00:49,208 --> 00:00:52,416
<i>Určitě neviděl moje zprávy</i>
<i>na Instagramu a Grindru.“</i>

9
00:00:52,916 --> 00:00:56,291
<i>Vím, že máš spoustu práce</i>
<i>a nestíháš moc sledovat dění.</i>

10
00:00:56,375 --> 00:00:58,500
<i>Zapomínám, že není každý jako já,</i>

11
00:00:58,583 --> 00:01:01,500
<i>já nesnesu na displeji</i>
<i>červené světýlko oznámení.</i>

12
00:01:01,583 --> 00:01:05,250
<i>Ti hajzlové je udělali červená,</i>
<i>aby je člověk nemohl ignorovat.</i>

13
00:01:06,791 --> 00:01:11,250
<i>Znáte to. Ukaž mi svou domovskou</i>
<i>obrazovku, a já ti řeknu, kdo jsi.</i>

14
00:01:11,333 --> 00:01:14,958
<i>A ty jsi jeden z těch,</i>
<i>co mají 340 nepřečtených zpráv</i>

15
00:01:15,041 --> 00:01:16,958
<i>a žádný spamový filtr.</i>

16
00:01:19,500 --> 00:01:23,875
<i>Hele, vím, že nikdy neodpovídáš hned.</i>
<i>Proto jsem ti psal na WhatsApp.</i>

17
00:01:23,958 --> 00:01:28,750
<i>A tam vím, že sis to přečetl,</i>
<i>protože máš u všech zpráv dvě fajfky.</i>

18
00:01:29,250 --> 00:01:30,666
<i>U všech 23 zpráv.</i>

19
00:01:32,208 --> 00:01:33,875
A pořád neodpovídáš.

20
00:01:33,958 --> 00:01:37,500
Což je divný,
posledních pár týdnů jsi přece odpovídal.

21
00:01:37,583 --> 00:01:40,250
- Že nevoláš tomu blbci Lolovi?
- Ale jdi.

22
00:01:43,041 --> 00:01:46,416
........