1
00:00:06,250 --> 00:00:08,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,792 --> 00:00:20,042
Veselé Vánoce!

3
00:00:20,125 --> 00:00:21,917
Veselé Vánoce!

4
00:00:22,000 --> 00:00:24,917
Vánoce?

5
00:00:25,000 --> 00:00:26,458
Vánoční polínko…

6
00:00:26,542 --> 00:00:28,500
Polínko ještě není dost vykrmené.

7
00:00:28,583 --> 00:00:32,458
- Ale včera se hodně napapalo.
- Vážně?

8
00:00:32,542 --> 00:00:35,333
Tak se jdeme podívat.

9
00:00:43,875 --> 00:00:46,542
VESELÉ VÁNOCE!

10
00:01:00,250 --> 00:01:04,458
- To jsou moc hezké ubrousky.
- Koupila jsem je u Mercedes.

11
00:01:04,542 --> 00:01:05,542
Nádhera!

12
00:01:09,125 --> 00:01:10,625
- Asi sem.
- Jo.

13
00:01:18,125 --> 00:01:20,708
- Pojď dál.
- Veselé Vánoce, broučku.

14
00:01:33,417 --> 00:01:34,417
Eli!

15
00:01:35,042 --> 00:01:35,917
Veselé Vánoce!

16
00:01:36,750 --> 00:01:38,792
Pojď dál. Už jsme všichni.

17
00:01:40,417 --> 00:01:41,708
Ty jsi ale krasavec!

18
00:01:41,792 --> 00:01:43,750
Koukej na ty ouška!

19
00:01:43,833 --> 00:01:45,125
Kuk, Puchusky.

20
00:01:45,208 --> 00:01:47,000
Puchusky!

21
00:01:47,500 --> 00:01:48,833
To je ono. Koukej.

22
00:01:49,333 --> 00:01:52,292
Koukej! Kdopak to je?

23
00:01:52,792 --> 00:01:54,375
Jsi nejkrásnější na světě.

24
00:01:59,583 --> 00:02:01,208
Zlatíčko, veselé Vánoce.

........