1
00:00:09,000 --> 00:00:12,542
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,625 --> 00:00:18,375
Ananasový džusík pro dámu, že?

3
00:00:18,458 --> 00:00:20,083
Ještě něco? Vše v pořádku?

4
00:00:20,167 --> 00:00:22,083
Vezmu vám sklo. Tak.

5
00:00:22,167 --> 00:00:24,417
Tak! Sem dva gin toniky.

6
00:00:24,500 --> 00:00:26,708
S láskou namíchané od Vero.

7
00:00:26,792 --> 00:00:31,833
Ještě něco?
Ještě dva, ne? Hned to bude.

8
00:00:32,750 --> 00:00:36,208
- Alexi, pět panáků, prosím!
- Jasně.

9
00:00:37,917 --> 00:00:41,167
Jasně. Promiňte. Pardon.

10
00:00:42,125 --> 00:00:44,208
Tak jo. Tady.

11
00:00:44,292 --> 00:00:46,667
Dva další gin toniky tam pro ty holky.

12
00:00:46,750 --> 00:00:48,208
- Jo.
- Jako předtím.

13
00:00:48,292 --> 00:00:49,792
- Jaký stůl?
- Číslo dva.

14
00:00:49,875 --> 00:00:51,792
Dobře. To je pro tu v červeném?

15
00:00:51,875 --> 00:00:54,417
Pro tu holku v červeném. Dělej, pospěš si.

16
00:00:55,500 --> 00:00:58,583
<i>Pět minut do odpočítávání,</i>

17
00:01:00,833 --> 00:01:04,208
<i>zhodnotíme to dobré i to špatné.</i>

18
00:01:06,208 --> 00:01:09,417
<i>Pět minut do odpočítávání,</i>

19
00:01:10,792 --> 00:01:16,458
<i>pro námořníky, vojáky, mládence i ženaté.</i>

20
00:01:16,542 --> 00:01:19,125
<i>Milence, poutníky</i>

21
00:01:19,208 --> 00:01:22,125
<i>a občas nějakého</i>

22
00:01:22,208 --> 00:01:28,958
<i>pomateného kněze.</i>

23
00:01:32,292 --> 00:01:38,000
<i>Uprostřed vřavy a pískotu jsme my Španělé,</i>

24
00:01:38,083 --> 00:01:40,750
<i>obrovitánští i malincí,</i>

........