1
00:00:06,125 --> 00:00:08,791
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,583 --> 00:00:16,458
Bar Bero.

3
00:00:19,333 --> 00:00:20,166
Haló?

4
00:00:32,333 --> 00:00:33,625
- Pusť.
- Dej mi ho.

5
00:00:33,708 --> 00:00:34,541
LEOPARDÍ ŽENA

6
00:00:39,875 --> 00:00:41,708
- Kam jdeš?
- Hledat Ramóna.

7
00:00:48,208 --> 00:00:50,125
Šťastný nový rok!

8
00:02:17,041 --> 00:02:19,416
<i>Hádej, koho jsem včera náhodou potkala.</i>

9
00:02:19,500 --> 00:02:20,666
<i>Marca Antonia.</i>

10
00:02:21,500 --> 00:02:23,041
<i>Hned se mě na tebe ptal</i>

11
00:02:23,125 --> 00:02:26,291
<i>a já mu samozřejmě řekla</i>
<i>o té tvé nové lesbické věci.</i>

12
00:02:26,958 --> 00:02:28,250
<i>A víš, co mi řekl?</i>

13
00:02:29,291 --> 00:02:30,583
<i>Že tě to přejde!</i>

14
00:02:32,625 --> 00:02:34,625
<i>Ještě teď se tomu s tátou smějeme.</i>

15
00:02:34,708 --> 00:02:38,083
Mami, ale taky to nemusí vědět celé město.

16
00:02:38,166 --> 00:02:41,166
<i>Zlato, když se někdo zeptá</i>
<i>na moji holčičku,</i>

17
00:02:41,250 --> 00:02:42,875
<i>řeknu mu pravdu.</i>

18
00:02:42,958 --> 00:02:44,958
<i>A se vztyčenou hlavou, broučku.</i>

19
00:02:45,041 --> 00:02:45,916
<i>A kde je Vero?</i>

20
00:02:46,000 --> 00:02:48,125
<i>- Není doma?</i>
- Vero.

21
00:02:50,250 --> 00:02:53,291
- Ahoj Yessenio.
<i>- Šťastný nový rok, drahoušku!</i>

22
00:02:53,375 --> 00:02:55,416
- Tobě taky.
<i>- Pusu! Jak se daří?</i>

23
00:02:55,500 --> 00:02:58,916
- Skvělé, všechno je bezva, děkuju.
<i>- To mám radost!</i>

........