1
00:00:16,324 --> 00:00:25,324
slovenské titulky: blinkity

2
00:00:34,803 --> 00:00:42,636
A pamätajte, keď Mojžiš povedal svojmu ľudu:
<b><i>„Alah vám prikazuje obetovať kravu“.</i></b>

3
00:00:42,638 --> 00:00:46,648
A oni odpovedali:
<b><i>„Vysmievaš sa nám?“</i></b>

4
00:00:46,756 --> 00:00:52,148
Korán – Súra o krave. Al Baqarah 2.67

5
00:01:41,472 --> 00:01:42,831
Prišla som na návštevu.

6
00:01:43,041 --> 00:01:45,069
Nie sú návštevné hodiny.

7
00:01:45,246 --> 00:01:48,727
Čaká ho poprava.

8
00:03:51,800 --> 00:03:57,767
<b><i>BALADA O BIELEJ KRAVE</i></b>

9
00:05:05,440 --> 00:05:09,080
Vezmeš ma dnes do kina?

10
00:05:09,520 --> 00:05:11,920
Nie, nemôžem.

11
00:05:12,080 --> 00:05:16,760
Ale je utorok.
- Mám doma čo robiť.

12
00:05:16,960 --> 00:05:21,840
Pozrieme si spolu film, dobre?

13
00:05:27,520 --> 00:05:29,880
A prečo sa mračíš?

14
00:05:30,080 --> 00:05:33,600
Nemračím sa.
Som len unavená.

15
00:06:17,560 --> 00:06:21,440
Do školy sa už nevrátim.
- Prečo nie?

16
00:06:24,920 --> 00:06:28,560
Pýtala som sa ťa, prečo nie.
- Lebo ich nemám rada.

17
00:06:28,800 --> 00:06:31,560
Čo ti urobili?

18
00:06:35,760 --> 00:06:38,160
Myslíš si, že môžeš len tak
prestať chodiť do školy?

19
00:06:38,200 --> 00:06:39,760
A nikdy sa nenaučiť čítať?

20
00:06:39,960 --> 00:06:41,760
A nepracovať?
A nedostať žiadnu prácu?

21
00:06:42,640 --> 00:06:45,200
Ja nechcem pracovať.

22
00:06:46,800 --> 00:06:48,760
Prídem tam a porozprávam sa
s tvojím učiteľom.

23
00:06:48,960 --> 00:06:54,800
Môj učiteľ je zlý, trápny.
........