1
00:01:43,780 --> 00:01:47,410
Ať máte mnoho štěstí a úspěchů.

2
00:01:47,410 --> 00:01:49,770
Amen.

3
00:01:51,410 --> 00:01:56,060
Nebály jste se, když bomby
padaly tak blízko vašeho domu?

4
00:01:56,060 --> 00:02:03,110
Já se tak bála,
že mě z toho málem kleplo.

5
00:02:03,620 --> 00:02:05,920
Jak to vypadalo v chrámu?

6
00:02:05,920 --> 00:02:09,090
Všichni se běželi schovat.

7
00:02:12,380 --> 00:02:15,620
Přiletí znovu?

8
00:02:15,620 --> 00:02:20,350
Určitě.
A bude to čím dál horší.

9
00:02:21,500 --> 00:02:28,380
Měly byste nějaké místo
v sadu použít jako kryt.

10
00:02:28,380 --> 00:02:32,690
Nebo se někam přestěhovat.

11
00:02:36,460 --> 00:02:39,210
Nemáme kam jít.

12
00:02:39,210 --> 00:02:45,620
Asi použijeme
strouhu v sadu jako kryt.

13
00:02:45,980 --> 00:02:52,130
Kdo si myslíte,
že tu válku vyhraje?

14
00:02:53,410 --> 00:02:56,810
Nevím, kdo ji vyhraje,

15
00:02:57,140 --> 00:03:02,810
ale civilisté všech
válčících zemí tím trpí.

16
00:03:02,810 --> 00:03:07,780
Všichni se cítí jako v pasti.

17
00:03:07,780 --> 00:03:15,490
Když se začnou prát tři sloni,
podupou spoustu trávy.

18
00:03:18,380 --> 00:03:22,870
Mami, mám starost o Ang.

19
00:03:22,870 --> 00:03:27,250
Trápí mě ta její tvrdohlavost.

20
00:03:28,060 --> 00:03:35,980
Ang je ještě mladá,
takže jedná instinktivně.

21
00:03:35,980 --> 00:03:41,040
Když miluje nebo nenávidí,
hned se to na ní projeví.

22
00:03:41,040 --> 00:03:45,350
Ale ten Dok-mali.

23
00:03:45,350 --> 00:03:52,600
........