1
00:01:04,083 --> 00:01:05,375
<i>Co se děje?</i>

2
00:01:07,208 --> 00:01:08,458
<i>Velitelko, odpovězte!</i>

3
00:01:09,375 --> 00:01:11,250
Agent Pizzelli byl zasažen!

4
00:01:12,625 --> 00:01:15,166
Asi to byla nášlapná mina.
Mohlo by jich tu být víc.

5
00:01:16,416 --> 00:01:17,500
Potřebujeme posily.

6
00:01:22,125 --> 00:01:23,458
Balduccio!

7
00:01:24,041 --> 00:01:25,541
Balduccio Remoro!

8
00:01:25,958 --> 00:01:27,833
Víme, že tam jsi!

9
00:01:36,083 --> 00:01:38,291
Vím, kdo doopravdy jsi,

10
00:01:38,375 --> 00:01:40,250
a ty víš, kdo jsem já!

11
00:01:40,750 --> 00:01:42,750
Budu počítat do pěti.

12
00:01:46,791 --> 00:01:49,416
Nebo raději do deseti.

13
00:01:51,791 --> 00:01:54,833
Potom se dáme do pohybu.

14
00:01:55,333 --> 00:01:57,833
Pokud jsou tu další miny

15
00:01:57,916 --> 00:01:59,833
a já na nějakou stoupnu,

16
00:02:02,291 --> 00:02:04,833
jako další vyhodíš do povětří svou sestru!

17
00:02:11,916 --> 00:02:13,916
Začínám počítat!

18
00:02:15,125 --> 00:02:16,041
Jedna.

19
00:02:19,208 --> 00:02:20,083
Dva.

20
00:02:20,708 --> 00:02:22,708
<i>Mé skutečné jméno je Nino Scotellaro.</i>

21
00:02:22,791 --> 00:02:23,791
Tři.

22
00:02:23,875 --> 00:02:27,500
<i>Celý život jsem bojoval proti Cose Nostře,</i>
<i>a takhle jsem dopadl.</i>

23
00:02:27,583 --> 00:02:28,416
Čtyři.

24
00:02:28,500 --> 00:02:31,250
<i>Někteří mě dokonce nazývali hrdinou.</i>

25
00:02:31,333 --> 00:02:32,416
........