1
00:00:08,875 --> 00:00:10,666
<i>Můj bratr nenáviděl pohřby.</i>

2
00:00:13,291 --> 00:00:17,125
Dívat se,
jak dospělí brečí, nechat se objímat,

3
00:00:18,208 --> 00:00:20,083
všechna ta zdvořilost...

4
00:00:21,875 --> 00:00:24,166
Z takových věcí mu bylo trapně.

5
00:00:25,541 --> 00:00:27,666
Odmítal na pohřby chodit.

6
00:00:30,541 --> 00:00:32,416
Nepřišel ani na ten svůj.

7
00:00:38,208 --> 00:00:42,708
Smuteční řeč by měla být o tom,
jaký zesnulý byl.

8
00:00:44,208 --> 00:00:45,916
Kdo byl Nino Scotellaro?

9
00:00:48,166 --> 00:00:50,875
<i>Jsem jeho sestra,</i>
<i>a uvědomila jsem si to moc pozdě.</i>

10
00:00:52,083 --> 00:00:54,583
Můj bratr byl jako starý most.

11
00:00:55,958 --> 00:00:58,583
Stabilní. Nutný.

12
00:00:59,500 --> 00:01:02,750
<i>Něco, co jsme potřebovali.</i>

13
00:01:03,583 --> 00:01:04,583
<i>A přesto</i>

14
00:01:05,750 --> 00:01:06,750
byl prohnilý.

15
00:01:08,333 --> 00:01:10,333
Prohnilý až do základů.

16
00:01:13,625 --> 00:01:17,708
<i>Víte, že Nino rád psával vlastní nekrolog.</i>

17
00:01:18,333 --> 00:01:21,375
<i>Dnes jsem ho pro něj napsala já.</i>

18
00:01:22,083 --> 00:01:23,666
„Despotický bratr,

19
00:01:24,916 --> 00:01:26,791
„zrádce svých vlastních ideálů,

20
00:01:28,000 --> 00:01:29,750
„prokurátor mafie.“

21
00:01:37,250 --> 00:01:38,708
Ale měl taky pár nedostatků.

22
00:01:41,666 --> 00:01:46,541
GRÁZL

23
00:02:27,750 --> 00:02:28,666
Co to kurva je?

24
00:02:39,500 --> 00:02:41,291
Zasraní krtci.

25
........