1
00:00:10,211 --> 00:00:14,361
- Tak jdeme.
- Přejdeme. Nezapomeňte se rozhlídnout.

2
00:00:22,356 --> 00:00:26,959
Bože, vzpomínáte si na tyhle sedačky?
Kam si asi sednu.

3
00:01:01,295 --> 00:01:05,364
Pro Titulky.com
-misticjoe-

4
00:01:12,506 --> 00:01:14,807
Jsme ve městě Kingman
v Arizoně.

5
00:01:16,110 --> 00:01:18,310
A vracíme se do školy.

6
00:01:20,748 --> 00:01:25,350
Studenti, učitelé a zaměstnanci
střední školy Lee Williamse

7
00:01:25,419 --> 00:01:28,520
mají znepokojivé zážitky
už roky.

8
00:01:29,590 --> 00:01:33,659
Škola byla postavena nad
hřbitovem z dob pionýrů.

9
00:01:33,694 --> 00:01:38,130
Pohřbívalo se tu
v letech 1900 až 1917.

10
00:01:39,333 --> 00:01:44,002
Během stavby vykopali
a převezli na 60 těl.

11
00:01:45,706 --> 00:01:48,941
Jak se během let
škola rozrůstala,

12
00:01:49,042 --> 00:01:52,157
začaly se na povrch
vynořovat další

13
00:01:52,159 --> 00:01:54,947
těla a ztracené duše.

14
00:02:00,121 --> 00:02:01,954
Kde jsme teď?

15
00:02:02,022 --> 00:02:03,454
Nad hřbitovem.

16
00:02:03,524 --> 00:02:05,324
- Přímo tady?
- Přesně tak.

17
00:02:05,459 --> 00:02:07,960
- Parkujeme nad hřbitovem.
- To snad ne!

18
00:02:08,062 --> 00:02:09,962
Autobusy tu staví každý den.

19
00:02:10,064 --> 00:02:12,231
Přiváží sem a nabírají studenty.

20
00:02:12,299 --> 00:02:13,932
A když se tu stavěla

21
00:02:13,934 --> 00:02:16,201
základní konstrukce,
tak se našly kosti.

22
00:02:16,203 --> 00:02:17,936
........