1
00:00:01,376 --> 00:00:05,214
<i>Zavřete východy.
Nikdo nesmí dovnitř ani ven.</i>

2
00:00:05,297 --> 00:00:06,507
Dobrý večer.

3
00:00:06,590 --> 00:00:10,427
To dočasné vyrušení mě velmi mrzí.

4
00:00:10,511 --> 00:00:12,804
<i>Zodpovědné osoby budou zadrženy.</i>

5
00:00:12,888 --> 00:00:14,473
Kde je sakra východ?

6
00:00:16,558 --> 00:00:21,188
Vašim blízkým žádné nebezpečí nehrozí.
Děkuji za trpělivost.

7
00:00:24,608 --> 00:00:27,694
Odveďte Bautistovy do soukromí. Rozumíte?

8
00:00:27,778 --> 00:00:28,779
Honem. Běžte.

9
00:00:32,658 --> 00:00:35,077
VÝCHOD

10
00:00:38,539 --> 00:00:40,874
Prosím. Dýchejte zhluboka.

11
00:00:42,251 --> 00:00:43,252
Co se sakra děje?

12
00:00:43,335 --> 00:00:45,754
Pořád mám na tom zasraným plátně ty děcka.

13
00:00:46,338 --> 00:00:48,131
<i>Investoři se můžou posrat.</i>

14
00:00:48,215 --> 00:00:49,925
<i>Procházíme to.</i>

15
00:00:51,927 --> 00:00:54,304
Do řídicí místnosti. Vypněte to.

16
00:01:02,145 --> 00:01:03,814
Jsme tu.

17
00:01:03,897 --> 00:01:05,107
NOUZOVÝ VÝCHOD

18
00:01:13,657 --> 00:01:14,658
Dobrý.

19
00:01:36,221 --> 00:01:37,222
Určitě?

20
00:01:40,559 --> 00:01:41,560
Jo?

21
00:02:00,495 --> 00:02:01,747
<i>Pane Albrechte.</i>

22
00:02:03,040 --> 00:02:05,417
- Co?
- <i>Technik viděl dva muže.</i>

23
00:02:06,043 --> 00:02:07,085
Přiveďte ho dolů.

24
00:02:08,419 --> 00:02:11,924
- Promiňte. Je váš otec v pořádku?
- Tvrdil jste, že je tu bezpečno.

........