1
00:00:08,416 --> 00:00:09,791
PROTEST

2
00:00:10,375 --> 00:00:12,541
Nedopustíme boj mezi hindy a sikhy!

3
00:00:12,625 --> 00:00:14,833
Nedopustíme opakování roku 1947!

4
00:00:14,916 --> 00:00:17,000
Nedopustíme boj mezi hindy a sikhy!

5
00:00:17,083 --> 00:00:19,000
Nedopustíme opakování roku 1947!

6
00:00:19,083 --> 00:00:22,000
Vzpomeňte na rok 1947,

7
00:00:22,083 --> 00:00:25,708
kdy politici pro svůj vlastní prospěch,

8
00:00:25,791 --> 00:00:28,416
zasévali svár mezi naše lidi.

9
00:00:29,083 --> 00:00:31,791
Dnes se historie opakuje.

10
00:00:31,875 --> 00:00:36,833
Politici nás uvěznili

11
00:00:36,916 --> 00:00:39,500
v pasti lží o náboženství,
kastě a regionu.

12
00:00:39,583 --> 00:00:43,125
Ale tomu je konec.
Teď už jsme to pochopili.

13
00:00:43,208 --> 00:00:45,750
Víru si můžete zvolit, jakou chcete.

14
00:00:45,833 --> 00:00:48,250
Lidskost se nemění.

15
00:00:48,333 --> 00:00:51,500
Zaútočme společně!

16
00:00:51,583 --> 00:00:53,708
Zemědělský odborový svaz!

17
00:00:53,791 --> 00:00:55,083
Ať žije!

18
00:00:55,166 --> 00:00:56,541
Ať žije revoluce!

19
00:00:56,625 --> 00:00:57,708
Ať žije!

20
00:00:57,791 --> 00:00:59,833
- Ať žije revoluce!
- Ať žije!

21
00:00:59,916 --> 00:01:04,750
<i>Tihle lidi ze slumů si tě idealizují.</i>
<i>Prostě ty slumy vypal.</i>

22
00:01:04,833 --> 00:01:07,416
- Bože.
- Alespoň se najez, než půjdeš.

23
00:01:08,125 --> 00:01:12,875
Najím se později, napřed zaliji úrodu.
Přines mi jídlo tam.

24
00:01:13,500 --> 00:01:15,916
........