1
00:00:12,750 --> 00:00:17,625
<i>Když nůž do zad</i>

2
00:00:17,708 --> 00:00:20,791
<i>vrazí ti tvůj druh,</i>

3
00:00:25,125 --> 00:00:32,000
<i>stokrát prohraješ,</i>
<i>i když bys vyhrával.</i>

4
00:00:34,083 --> 00:00:37,291
<i>Jakou stezkou</i>

5
00:00:37,958 --> 00:00:44,416
<i>mě to život vedl</i>

6
00:00:45,125 --> 00:00:51,291
<i>s břemenem převelikým?</i>

7
00:01:16,916 --> 00:01:17,833
Počkej.

8
00:01:17,916 --> 00:01:19,625
Hej! Kdo je tam?

9
00:01:20,500 --> 00:01:21,416
Vylez ven.

10
00:01:35,833 --> 00:01:39,625
Hochu, jestli se vydáš pryč,
policie tě zatkne za vraždu.

11
00:01:41,250 --> 00:01:42,375
Zůstaň tady

12
00:01:43,333 --> 00:01:44,583
a budeš v bezpečí.

13
00:01:45,875 --> 00:01:47,125
Je to tvoje volba.

14
00:01:52,333 --> 00:01:54,125
- Dej to chlapci.
- Ano, otče.

15
00:02:02,958 --> 00:02:04,166
Jez.

16
00:02:09,875 --> 00:02:10,708
<i>Poslouchej.</i>

17
00:02:11,958 --> 00:02:13,541
Vždy měj na paměti jedno.

18
00:02:14,208 --> 00:02:17,333
Tvá zbraň
by nikdy neměla zastřelit nevinného.

19
00:02:23,458 --> 00:02:25,541
Kdykoliv tuhle zbraň použiješ,

20
00:02:25,625 --> 00:02:28,375
udělej to pro správnou věc. Rozumíš?

21
00:02:29,208 --> 00:02:30,041
Ano, veliteli.

22
00:02:31,708 --> 00:02:33,375
Je to svaté tažení, hochu.

23
00:02:34,583 --> 00:02:37,500
Nemůžeme selhat, dokud naše činy provází

24
00:02:37,583 --> 00:02:39,041
strach z Boha.

........