1
00:00:11,000 --> 00:00:15,260
1808
INTERNÁTNÍ ŠKOLA PAŘÍŽ

2
00:00:15,360 --> 00:00:16,506
Chlapci pozor.

3
00:00:17,766 --> 00:00:19,586
Jeho Veličenstvo císař!

4
00:00:30,606 --> 00:00:33,906
Vaše císařské veličenstvo,
to jsou nejlepší žáci našeho internátu.

5
00:00:37,046 --> 00:00:39,333
Nejlepší může být jen jeden.

6
00:00:41,593 --> 00:00:44,253
Všichni jsou dobří, Vaše Veličenstvo.

7
00:00:53,186 --> 00:00:55,626
Jsem nejlepší v matematice,

8
00:00:55,726 --> 00:00:58,506
rétorice a latině, Vaše Veličenstvo.

9
00:01:00,086 --> 00:01:01,320
Je to jen tvůj názor,

10
00:01:01,793 --> 00:01:03,239
nebo názor někoho jiného?

11
00:01:04,419 --> 00:01:05,826
Je to pravda.

12
00:01:11,832 --> 00:01:12,973
Voltaire říká,

13
00:01:13,686 --> 00:01:16,079
že svoboda je rovnost všech před zákonem.

14
00:01:16,846 --> 00:01:18,053
Souhlasíš s ním?

15
00:01:18,392 --> 00:01:20,039
Ne, Vaše Veličenstvo.

16
00:01:20,419 --> 00:01:21,559
Svoboda

17
00:01:21,858 --> 00:01:23,653
je možnost následovat svůj osud.

18
00:01:25,646 --> 00:01:27,119
Rozvinu tvou myšlenku.

19
00:01:28,473 --> 00:01:30,879
Než se vydáš za svým osudem,
je dobré vědět toto.

20
00:01:32,845 --> 00:01:34,133
Svoboda, o které mluvíš,

21
00:01:34,326 --> 00:01:35,639
je velkou vzácností.

22
00:01:35,858 --> 00:01:36,720
Ano.

23
00:01:36,820 --> 00:01:38,000
Staří lidé říkali,

24
00:01:38,626 --> 00:01:40,466
že národ,
co zrodí svobodného člověka,

........