1
00:00:06,000 --> 00:00:08,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:02,291 --> 00:01:03,125
Já…

3
00:01:03,916 --> 00:01:07,333
Dobře, budu předpokládat,
že pro to je nějaké vysvětlení.

4
00:01:07,416 --> 00:01:11,500
Mně přijde, že Miriam zabila Fairbankse
a pokusila se ukrást artefakt.

5
00:01:11,583 --> 00:01:15,250
Nemám s tím nic společného.
Našla jsem ho tady stejně jako vy.

6
00:01:15,750 --> 00:01:17,291
Nebyla jsi na svém místě?

7
00:01:18,416 --> 00:01:21,208
Já... Ne. Byla tam nějaká holka.

8
00:01:21,291 --> 00:01:24,875
Setřásla jsem ji,
ale pak jsem ji hledala a… Kde je Hira?

9
00:01:25,666 --> 00:01:29,166
Na Hiru kašlu!
Pořád jsi nám nevysvětlila tu mrtvolu.

10
00:01:29,250 --> 00:01:30,541
Nezabila jsem ho.

11
00:01:33,666 --> 00:01:34,875
Říká pravdu.

12
00:01:35,791 --> 00:01:38,166
Proč jsi vždycky na její straně?

13
00:01:38,250 --> 00:01:39,625
Protože ji znám.

14
00:01:39,708 --> 00:01:41,375
Ale i kdybych ji neznal,

15
00:01:41,458 --> 00:01:44,166
Miriam je jediná,
koho ten artefakt nezajímá.

16
00:01:44,250 --> 00:01:48,791
Rány na jeho těle nejsou bodné
a tohle je jeden velký brajgl.

17
00:01:49,333 --> 00:01:52,166
A ty máš ráda pořádek. Teda mívala jsi.

18
00:01:53,291 --> 00:01:54,541
Tak co se teda stalo?

19
00:01:54,625 --> 00:01:56,791
Fairbanks by šel stejnou cestou jako my.

20
00:01:56,875 --> 00:01:59,541
Kdyby ho dostala stráž, viděli bychom to.

21
00:02:00,041 --> 00:02:02,208
Já nevím. Ale Miriam to nebyla.

22
00:02:02,708 --> 00:02:06,708
Vím, že chcete odpovědi.
To já taky. Ale teď žádné nedostaneme.

23
00:02:07,208 --> 00:02:09,166
Teď musíme zachránit ostatní.

........