1
00:00:06,000 --> 00:00:08,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:06,125 --> 00:01:08,083
Milostivý Andraste!

3
00:01:30,916 --> 00:01:32,750
Hiro? Tady!

4
00:01:42,083 --> 00:01:44,666
Zatracený lidi a jejich dlouhý nohy.

5
00:01:45,541 --> 00:01:48,708
Vážně teď proklínáš všechny lidi?

6
00:01:50,958 --> 00:01:52,333
Jen jejich nohy.

7
00:01:53,375 --> 00:01:56,333
No, v tom případě pojď najít ostatní.

8
00:01:59,125 --> 00:02:00,375
Qwydion!

9
00:02:00,458 --> 00:02:01,416
Hiro!

10
00:02:12,583 --> 00:02:15,250
Díky Stvořiteli! Myslela jsem,
že tě dostal ten drak.

11
00:02:16,500 --> 00:02:20,000
Potom, co jsem ho osvobodila? To ne.
Není to bezduchý vražedný stroj.

12
00:02:31,458 --> 00:02:33,625
Abych pravdu řekla, docela si rozumíme.

13
00:02:36,416 --> 00:02:39,166
Bezva. Kde je Hira?

14
00:02:39,250 --> 00:02:41,666
Utekla otvorem, který jsme prorazili.

15
00:02:41,750 --> 00:02:43,833
Vypadalo to, že míří k útočišti,

16
00:02:43,916 --> 00:02:45,791
ale na tu dálku nás neslyšela.

17
00:02:50,041 --> 00:02:52,791
Asi bychom taky měli vypadnout.
Však víte, než…

18
00:02:54,458 --> 00:02:57,458
Hej, to je naprosto neférový předsudek.

19
00:02:57,541 --> 00:03:00,375
To je možné, ale víš, co se říká.

20
00:03:00,458 --> 00:03:02,083
Štěstí přeje nesežraným.

21
00:03:07,958 --> 00:03:11,666
Poslouchejte! Musíme tu stvůru udržet,
než ji magistři zkrotí.

22
00:03:11,750 --> 00:03:13,166
Uzavřete prostor. Jsme…

23
00:03:20,166 --> 00:03:21,000
Ustupte!

24
00:03:36,416 --> 00:03:39,750
Co tady děláš?
Říkala jsem, ať zprovozníš ten podstavec!
........