1
00:00:10,750 --> 00:00:14,708
POŽÁRNÍ STANICE JIŽNÍ AFRIKA
21. PROSINCE

2
00:00:26,916 --> 00:00:28,125
Co jsem to udělala?

3
00:00:28,208 --> 00:00:29,666
Co jsem to udělal?

4
00:00:39,916 --> 00:00:42,250
Věděla jsem, že se stane něco zlého.

5
00:00:48,916 --> 00:00:50,416
SERIÁL NETFLIX

6
00:01:03,791 --> 00:01:06,916
O 12 HODIN DŘÍVE

7
00:01:08,250 --> 00:01:09,375
Zatlač.

8
00:01:10,708 --> 00:01:12,208
Je to všechno tvoje vina.

9
00:01:13,375 --> 00:01:14,291
Utrpení.

10
00:01:14,375 --> 00:01:16,625
Utrpení je součástí porodu.

11
00:01:16,708 --> 00:01:19,291
Musíme trpět, abychom ocenili radost.

12
00:01:21,750 --> 00:01:24,125
Neměla jsem se do toho nechat zatáhnout.

13
00:01:24,208 --> 00:01:27,458
Všechno bude dobrý. Jen dýchej.

14
00:01:27,541 --> 00:01:30,500
Ne. Ty dýchej. S tímhle jsem skončila.

15
00:01:30,583 --> 00:01:32,041
Beauty…

16
00:01:32,125 --> 00:01:34,666
Hele, já vím, zlatíčko,
že nechceš kozoroha,

17
00:01:34,750 --> 00:01:36,125
ale už je trochu pozdě.

18
00:01:36,208 --> 00:01:39,458
Mluví o oslavě pro miminko.
Prosím, vrať se do vany.

19
00:01:39,541 --> 00:01:41,625
Ještě jsme neskončili se simulací.

20
00:01:41,708 --> 00:01:44,375
Vždyť jsme to dělali asi tak stokrát.

21
00:01:44,458 --> 00:01:45,750
Příprava je klíčová.

22
00:01:45,833 --> 00:01:49,333
Ano, stejně tak důležitá
jako držet naše matky od sebe.

23
00:01:49,416 --> 00:01:53,291
Beauty, oslava nové budoucí matky
je transcendentní rituál.

24
00:01:53,375 --> 00:01:55,375
- Je to tak krásný…
........