1
00:00:51,650 --> 00:00:55,040
<i>NEHODA</i>

2
00:02:57,070 --> 00:03:02,560
Pán Doria? Virginia Goodmanová.
Posiela ma Félix Leiva, váš právnik.

3
00:03:03,630 --> 00:03:05,570
Teší ma.

4
00:03:06,260 --> 00:03:08,350
- Poďte ďalej.
- Ďakujem.

5
00:03:10,850 --> 00:03:14,240
- Dajte mi 2 minútky, nech sa oblečiem.
- Pravdaže.

6
00:03:24,580 --> 00:03:30,160
<i>Najdôležitejšou udalosťou dnešného rána
je pohreb Laury Vidalovej,</i>

7
00:03:30,180 --> 00:03:32,790
<i>známej umeľkyne a fotografky,</i>

8
00:03:32,810 --> 00:03:35,930
<i>údajne zavraždenej svojim milencom,
Adriánom Doriom,</i>

9
00:03:35,940 --> 00:03:42,980
<i>ktorý nedávno obdržal Európsku cenu
za inováciu a rozvoj obchodu.</i>

10
00:03:43,000 --> 00:03:48,200
<i>Doria, ktorého firma "Global Go Tech Media"
najnovšie expanduje do Ázie,</i>

11
00:03:48,220 --> 00:03:52,500
<i>argumentuje, že je nevinný
a vidí sa ako obeť komplotu.</i>

12
00:03:53,100 --> 00:03:55,100
Očakával som vás neskoršie.

13
00:03:55,277 --> 00:03:57,477
Áno. Bohužiaľ sa vyskytla menšia prekážka.

14
00:03:57,610 --> 00:04:01,200
- Pokúšala som sa Félixovi dovolať.
- Nie je v meste.

15
00:04:01,367 --> 00:04:05,667
Ale povedal mi, že pracuje na stratégii,
s ktorou...

16
00:04:05,788 --> 00:04:07,323
- ...dokáže vyhrať.
- Presne.

17
00:04:07,581 --> 00:04:09,581
To naposledy povedal aj mne.

18
00:04:09,625 --> 00:04:12,995
Ale vtedy sme ešte nevedeli,
čo mi je známe až teraz.

19
00:04:13,060 --> 00:04:14,060
Čo?

20
00:04:14,088 --> 00:04:17,408
- Že vás dnes predvolajú ako svedka.
- Čo to hovoríte?

21
00:04:17,591 --> 00:04:21,581
Prokurátor predvolal na poslednú
chvíľu svedka,

22
00:04:21,720 --> 00:04:23,940
........