1
00:00:20,620 --> 00:00:21,663
- Ahoj.
- Ahoj.

2
00:00:21,746 --> 00:00:23,706
- Pěkný vlasy.
- Díky.

3
00:00:23,790 --> 00:00:29,003
Lepší, než když jsem tě viděla posledně.
Měl jsi je mastný, zapálila bych je.

4
00:00:29,087 --> 00:00:31,756
Aha. Můžeme vyrazit? Máš všechno?

5
00:00:31,840 --> 00:00:33,383
Jen najdu…

6
00:00:33,466 --> 00:00:34,884
Ne, řídím já. To…

7
00:00:34,968 --> 00:00:37,262
- Ne, ne.
- Určitě?

8
00:00:37,345 --> 00:00:39,472
- Brýtro.
- Dobrý ráno, tati.

9
00:00:39,556 --> 00:00:41,474
- Jak je v důchodu?
- Dobře.

10
00:00:42,600 --> 00:00:43,643
Zatím se mějte.

11
00:00:45,854 --> 00:00:48,273
- On s námi nejede?
- Ne, má práci.

12
00:00:50,066 --> 00:00:52,485
Máš malý auto, pojedeme mým.

13
00:01:03,470 --> 00:01:05,680
{\an8}OBJEKTY V ZRCÁTKU JSOU BLÍŽE, NEŽ SE JEVÍ

14
00:01:08,877 --> 00:01:11,087
Můžeme se někde stavit na jídlo?

15
00:01:11,171 --> 00:01:14,257
Není čas. Musíme vyzvednout dědu a Jeanie.

16
00:01:15,925 --> 00:01:20,180
- Já myslel, že s tetou Jeanie nemluvíš.
- Už zase ano.

17
00:01:21,973 --> 00:01:22,974
To je dobře.

18
00:01:24,475 --> 00:01:26,269
Stará se o tátu.

19
00:01:26,978 --> 00:01:27,979
O dědu?

20
00:01:28,897 --> 00:01:30,982
Jo. Nemám z toho radost.

21
00:01:34,611 --> 00:01:35,612
Proč ne?

22
00:01:36,613 --> 00:01:37,697
Je hrozná.

23
00:01:38,323 --> 00:01:40,742
Křečkuje. Ten barák je děs.

........