1
00:03:38,200 --> 00:03:39,600
Děkuji.

2
00:03:46,720 --> 00:03:47,840
Směrem na Würzburg?

3
00:03:47,920 --> 00:03:51,320
Když budete na Königstraße,
odbočte doleva a pak rovně.

4
00:03:51,400 --> 00:03:54,040
- Děkuji.
- Není zač.

5
00:03:55,720 --> 00:03:57,360
Šťastnou cestu.

6
00:03:58,480 --> 00:04:00,960
CELNICE

7
00:04:01,040 --> 00:04:02,800
K vašim službám. V pořádku.

8
00:04:02,880 --> 00:04:04,160
Bude to všechno?

9
00:04:04,240 --> 00:04:06,240
- Ano, to je vše.
- Děkuji.

10
00:04:06,320 --> 00:04:07,520
Šťastnou cestu.

11
00:04:19,360 --> 00:04:21,600
Naposledy, když jsem šel na tuto cestu,
byla tady zatracená stávka

12
00:04:21,680 --> 00:04:24,960
a uvízl jsem tady ve frontě
po dobu 48 hodin, naprosto bez hnutí.

13
00:04:25,280 --> 00:04:27,000
Nemohl jsem se ani napít.

14
00:04:27,080 --> 00:04:29,120
Hrůza. Totální hrůza, starouši.

15
00:04:29,520 --> 00:04:31,000
- Ne, po tobě.
- Děkuji.

16
00:04:31,080 --> 00:04:32,120
Támhle, pane.

17
00:05:30,440 --> 00:05:33,640
Jen ne příliš dlouhý na to,
aby byl monotónní, jestli mi rozumíš.

18
00:05:56,440 --> 00:05:57,960
PŘÍLETY

19
00:05:58,720 --> 00:06:00,360
Četl jste toto, pane?

20
00:06:01,200 --> 00:06:02,760
No, vlastně vím, co tam je.

21
00:06:02,840 --> 00:06:04,000
Máte něco k proclení?

22
00:06:04,080 --> 00:06:06,880
Ano, mám, mám láhev brandy,
vlastně už otevřenou,

23
00:06:06,960 --> 00:06:09,280
láhev <i>kolínské vody </i>a tři páry nylonek.

........