1
00:00:31,352 --> 00:00:35,606
SAUL GOODMAN A SPOL.

2
00:00:58,254 --> 00:01:00,131
SOUDNÍ SÍŇ

3
00:05:57,762 --> 00:05:58,888
Jednoho dne…

4
00:06:02,224 --> 00:06:04,935
se vzbudíme, vyčistíme zuby
a půjdeme do práce.

5
00:06:07,021 --> 00:06:10,733
A najednou nám dojde…

6
00:06:12,860 --> 00:06:14,820
že na to vůbec nemyslíme.

7
00:06:15,946 --> 00:06:16,781
Na nic z toho.

8
00:06:20,785 --> 00:06:21,911
Tím to zjistíme.

9
00:06:24,663 --> 00:06:26,040
Že se to dá zapomenout.

10
00:09:40,446 --> 00:09:41,364
<font color="#FFF151">Done Eladio.</font>

11
00:09:49,872 --> 00:09:50,790
<font color="#FFF151">Done Juane.</font>

12
00:09:52,208 --> 00:09:53,084
<font color="#FFF151">Gustavo.</font>

13
00:09:57,338 --> 00:09:58,172
<font color="#FFF151">Done Hectore.</font>

14
00:10:03,970 --> 00:10:04,887
<font color="#FFF151">Posaď se.</font>

15
00:10:05,680 --> 00:10:06,514
<font color="#FFF151">Děkuji.</font>

16
00:10:12,353 --> 00:10:13,187
<font color="#FFF151">Gustavo,</font>

17
00:10:13,855 --> 00:10:20,236
<font color="#FFF151">don Hector vznesl velmi vážné obvinění.</font>

18
00:10:30,830 --> 00:10:33,082
<font color="#FFF151">Tohle je prohlášení dona Hectora.</font>

19
00:10:33,166 --> 00:10:35,335
<font color="#FFF151">Diktováno Leonelovi a Marcovi,</font>

20
00:10:35,960 --> 00:10:37,587
<font color="#FFF151">slovo od slova.</font>

21
00:10:39,213 --> 00:10:42,592
<font color="#FFF151">„Útok na haciendu mého synovce selhal.</font>

22
00:10:43,635 --> 00:10:45,845
<font color="#FFF151">Lalo bojoval s vrahy a vyhrál.</font>

23
00:10:46,721 --> 00:10:48,473
<font color="#FFF151">Den po útoku</font>

24
00:10:48,556 --> 00:10:49,515
<font color="#FFF151">mi Lalo volal.</font>

25
00:10:50,266 --> 00:10:52,685
<font color="#FFF151">Vyslechl jsem si pravdu přímo z jeho úst.</font>
........