1
00:02:49,452 --> 00:02:50,828
-Člověče.
-Co?

2
00:02:50,954 --> 00:02:54,082
-Rozhodni se!
-Ten playlist nedává smysl.

3
00:02:54,207 --> 00:02:57,377
-Můžeš si prostě vybrat...
-Mám to, dobrý. Jen mě nech...

4
00:02:59,796 --> 00:03:01,464
Jak jsi to místo vlastně našel?

5
00:03:01,589 --> 00:03:04,092
Nějací lidé o tom mluvili.
Znělo to skvěle.

6
00:03:04,217 --> 00:03:06,427
-Jací lidi?
-Prostě nějací lidi.

7
00:03:06,552 --> 00:03:08,304
Viděla jsi fotky a říkala jsi,
že to vypadá dobře.

8
00:03:08,429 --> 00:03:10,807
Kéž bychom měli víc času na přípravu.

9
00:03:10,932 --> 00:03:14,018
Myslel jsem, že se ti to bude líbit.
Uprostřed pustiny,

10
00:03:14,143 --> 00:03:16,062
světlo proniká stromy.

11
00:03:16,187 --> 00:03:19,190
-Jak tomu říkáš?
-Co? Prosvícené?

12
00:03:19,315 --> 00:03:22,568
-Prosvícené! Jo.
-Říkám to slovo často, že?

13
00:03:22,694 --> 00:03:25,321
To je pořád jen
sluncem prosvícený život.

14
00:03:27,156 --> 00:03:31,661
Podívej se na ty sakramentský stromy!

15
00:03:33,329 --> 00:03:36,958
Ach! Cítíš tu kůru?

16
00:03:37,417 --> 00:03:40,545
-Bože, ten vzduch! Kurva, zastav!
-Proč?

17
00:03:40,670 --> 00:03:42,463
-Prostě zastav!
-Ježíši.

18
00:03:45,591 --> 00:03:47,719
-Co se děje?
-Moje čepice, spadla mi.

19
00:03:47,844 --> 00:03:49,595
-To jako vážně?
-Kath, je to limitka.

20
00:03:49,721 --> 00:03:50,722
Je jich jen tisíc.

21
00:03:50,847 --> 00:03:52,682
-Fajn, pospěš si.
-Dobře.

22
........