1
00:00:22,732 --> 00:00:24,650
Tohle je vážně hloupý nápad.

2
00:00:29,822 --> 00:00:33,576
Neboj se, neuděláme žádnou hloupost.

3
00:00:33,659 --> 00:00:36,537
-Nenecháme se chytit.
-Ztište se.

4
00:00:50,301 --> 00:00:52,052
Už je to dlouho.

5
00:00:54,555 --> 00:00:55,890
-Lidi?
-Claro?

6
00:00:57,174 --> 00:01:00,436
-Neměli bychom to dělat.
-Na to už je trochu pozdě.

7
00:01:06,567 --> 00:01:07,567
Co to bylo?

8
00:01:07,610 --> 00:01:09,862
Někdo je uvnitř.
Jdeme.

9
00:01:10,196 --> 00:01:11,363
Gabri, otevři!

10
00:01:11,447 --> 00:01:14,158
Claro, ne!
Počkej, nevíš, kdo tam je.

11
00:01:24,585 --> 00:01:25,619
Gabri?

12
00:01:25,669 --> 00:01:26,962
Ticho, poslouchám.

13
00:01:30,758 --> 00:01:31,792
Co to je?

14
00:01:32,510 --> 00:01:33,636
Běž to zkontrolovat.

15
00:01:33,886 --> 00:01:34,970
Slyšeli jste to?

16
00:01:35,471 --> 00:01:37,014
-Jdu se mrknout nahoru.
-Dobře.

17
00:01:37,097 --> 00:01:38,132
Tudy.

18
00:01:41,352 --> 00:01:42,728
Stůjte, stůjte.

19
00:01:42,812 --> 00:01:45,648
Jste na soukromém pozemku.
Jak jste se dostali dovnitř?

20
00:01:47,399 --> 00:01:48,817
Jste všichni v pořádku?

21
00:01:48,943 --> 00:01:50,986
-Můj Bože!
-Mizerové.

22
00:01:51,070 --> 00:01:53,531
-Doufám, že jsou pryč.
-Vidíš to?

23
00:01:53,614 --> 00:01:56,783
Prohledáme dům a ujistíme se,
........