1
00:00:00,500 --> 00:00:02,249
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,332 --> 00:00:03,958
Co se to s naší rodinou děje?

3
00:00:04,040 --> 00:00:08,666
- Mámu vyhodili z kostela.
- Georgie bude mít nemanželské dítě.

4
00:00:08,749 --> 00:00:10,250
My jsme vážně bílá spodina.

5
00:00:10,333 --> 00:00:12,416
Ale církev je pořád
vaše rodina.

6
00:00:12,500 --> 00:00:15,249
Příčí se mi, když vidím,
jak se odkláníte od Boha.

7
00:00:16,582 --> 00:00:19,250
To spíš On se odklání ode mě.

8
00:00:24,915 --> 00:00:27,421
- Hledáš novou církev?
- Zatím ne.

9
00:00:27,446 --> 00:00:32,028
Už vidím, jak se dáš ke katolíkům.
Sálá z tebe "půjdu do kláštera".

10
00:00:34,289 --> 00:00:37,710
Mami, vážně,
Vášeň na seně ?

11
00:00:38,458 --> 00:00:41,124
Hlavní hrdinka Passion
je z venkova.

12
00:00:41,208 --> 00:00:46,582
Zdědí otcovu farmu.
A ve stáji je hřebec.

13
00:00:46,665 --> 00:00:48,958
To je příšerné.

14
00:00:49,040 --> 00:00:51,874
Přečti si to.
Pak mi řekni, jak je to příšerné.

15
00:00:51,958 --> 00:00:53,458
Tuhle slátaninu číst nebudu.

16
00:00:53,540 --> 00:00:56,374
Takže opravdu soudíš
knihu podle obalu.

17
00:00:57,500 --> 00:01:00,499
Tak fajn, podívám se na to.

18
00:01:01,540 --> 00:01:03,374
Proč mají
všechny ty stránky oslí uši?

19
00:01:04,250 --> 00:01:05,415
Uvidíš.

20
00:01:18,916 --> 00:01:23,625
MALÝ SHELDON VI.
3. díl

21
00:01:25,541 --> 00:01:29,875
Může věda z etického hlediska
někdy zajít příliš daleko?

22
00:01:29,958 --> 00:01:34,582
Znamená to, že když něco umíme,
........